Kinderen uit m'n Klas

Paulina Jacoba Cohen-de Vries (1884 - 1923)

Serie portretjes van kinderen op een volksschool begin jaren '20, eerder verschenen in de NRC.

Voorwoord bij de 1e druk: "Niet zonder schroom trokken de ‘Kinderen uit m’n klas’ voor ‘t eerst de wijde wereld in. Bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant vonden ze een gastvrij onderdak en tot hun groote vreugde werden ze door de lezers van dat blad zeer hartelijk ontvangen. Veel vrienden mochten ze zich verwerven en zelfs ontvingen ze herhaaldelijk de uitnoodiging, om nog eens en dan te samen te verschijnen. Zoo staan ze dan gereed voor de nieuwe reis, trotsch op het keurige pakje, waarin ze voor deze gelegenheid gestoken zijn en echt in hun schik, dat ze voortaan bij elkaar mogen blijven.” (P.J. Cohen-de Vries)

Genre(s): Single Author Collections

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 00 Voorwoord Bianca Kramer
00:01:40
Play 01 Chris Bianca Kramer
00:13:04
Play 02 Liesbeth Bianca Kramer
00:15:03
Play 03 Piet Bianca Kramer
00:13:08
Play 04 Elsje Bianca Kramer
00:19:13
Play 05 Arie Bombarie Bianca Kramer
00:16:50
Play 06 Mientje Bianca Kramer
00:16:39
Play 07 't Prinsje Bianca Kramer
00:13:26
Play 08 Trui Bianca Kramer
00:15:59
Play 09 Jopie Bianca Kramer
00:13:37
Play 10 De Meijertjes Bianca Kramer
00:15:21
Play 11 Steven Bianca Kramer
00:14:38
Play 12 Immetje Bianca Kramer
00:16:06
Play 13 Gaassie Bianca Kramer
00:13:06
Play 14 Juudje Bianca Kramer
00:12:43
Play 15 Jan Bianca Kramer
00:12:13
Play 16 Engelientje Bianca Kramer
00:15:54
Play 17 Jassie Bianca Kramer
00:12:50
Play 18 Wiekje Bianca Kramer
00:13:09