Hofgedachten

Jacob Cats (1577 - 1660)

Godsdienstige overpeinzingen in dichtvorm bij een wandeling door een hof. Tijdens een wandeling op zijn landgoed Sorghvliet in 's Gravenhage, waar nu nog het Catshuis staat, wekten de schoonheden en zinnebeelden van de natuur de dichter Jacob Cats op tot het schrijven van gedichten hierover, die gepubliceerd werden in het boek "Hofgedachten" (1655). Jacob Cats (1577-1660), ook bijgenaamd Vader Cats, was de bekendste dichter van Nederland en zeer geliefd bij het gewone volk. Veel mensen hadden zelfs maar twee boeken: een Bijbel en een werk van Cats. Veel gezegden in de Nederlandse taal zijn van deze dichter afkomstig. Summary by sv1637.

Genre(s): Single author, Christian Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 00 Aan de eerbare, deugdrijke, kunstlievende Jonkvrouwen sv1637
00:04:43
Play 01 Op 't gezigt van kikvorschen sv1637
00:04:41
Play 02 Op 't gezigt van een druiventros sv1637
00:02:10
Play 03 Op onge├źnte boomen sv1637
00:02:18
Play 04 Op 't gezigt van 't aankomen van den lentetijd sv1637
00:01:50
Play 05 Op 't gezigt van een mol, die, uit de aarde kruipende, van een reiger of dergelijken vogel, werd opgegrepen sv1637
00:03:02
Play 06 Op 't gezigt van een boom, weinig takken en veel wortels uitgeschoten hebbende sv1637
00:03:57
Play 07 Op 't gezigt van een huisjesslak sv1637
00:02:51
Play 08 Op 't gezigt van eene mug, bloed zuigende uit 's menschen hand sv1637
00:03:22
Play 09 Op de gelegenheid dat iemand met onrijpe moerbezien de plekken, door de rijpe veroorzaakt, uitwischt sv1637
00:02:27
Play 10 Op 't afplukken van rijpe en onrijpe vruchten sv1637
00:02:18
Play 11 Op het bedrijf van zekeren ezel in ouden tijd sv1637
00:03:13
Play 12 Op 't gezigt van een bij, in eene bloem dood gevonden sv1637
00:02:14
Play 13 Op een broeinetel sv1637
00:01:36
Play 14 Op eene stekende of stralende bij sv1637
00:01:59
Play 15 Op 't gezigt van een vinkgetouw sv1637
00:01:28
Play 16 Op ongebaande wegen sv1637
00:00:51
Play 17 Op den aard en de eigenschap van den els sv1637
00:00:55
Play 18 Op 't gezigt van boomen in 't Haagsche bosch, aan den top verdord zijnde sv1637
00:03:29
Play 19 Op het ploegen, misten en spitten in de aarde sv1637
00:02:11
Play 20 Op afgekapte boomen sv1637
00:01:08
Play 21 Op 't gezigt van oud boomgewas sv1637
00:02:48
Play 22 Op een vijgeboom sv1637
00:00:58
Play 23 Op 't gezigt van schapen, ganzen en bijen, op een en dezelfde landstreek sv1637
00:03:22
Play 24 Op den aard van den abeelboom sv1637
00:01:42
Play 25 Nog op denzelfden boom sv1637
00:01:30
Play 26 Op 't verplanten van een boom sv1637
00:00:38
Play 27 Bedenking op 't gezigt van schrale duinen, tusschen den Haag en Scheveningen sv1637
00:04:46
Play 28 Op 't gezigt daar hooge boomen, en geen lage kruiden, van een stormwind beschadigd waren sv1637
00:02:03
Play 29 Op bloeijende boomen sv1637
00:02:03
Play 30 Op 't uitroeijen van onkruid sv1637
00:05:55
Play 31 Op het afdoen van rijpen of rupsen in de boomen sv1637
00:01:34
Play 32 Op 't gezigt van vinken, die geblind worden, opdat ze zingen mogten sv1637
00:01:43
Play 33 Op afvallende bladeren van dorre boomen, omtrent den herfst sv1637
00:02:21
Play 34 Op 't gezigt van rozen in den herfst sv1637
00:03:06
Play 35 Op 't gezigt van bijen, honig uit de bloem trekkende, zonder die te beschadigen sv1637
00:03:04
Play 36 Op 't gezigt van een hooischelf sv1637
00:01:46
Play 37 Op het bedrijf van een wild konijn, met huiskatten heulende sv1637
00:02:19
Play 38 Op 't plukken van rijpe en onrijpe moerbezi├źn sv1637
00:01:30
Play 39 Op 't gezigt van de bijen, op de vroege bloemen vliegende sv1637
00:03:03
Play 40 Op 't gezigt van de bloem, hier te lande genaamd Keizerskroon sv1637
00:02:30
Play 41 Aan den hooggeleerden, wijdberoemden heer Jacob Westerbaen sv1637
00:06:48