<![CDATA[Hofgedachten by CATS, Jacob]]> LibriVox LibriVox info@librivox.org <![CDATA[Aan de eerbare, deugdrijke, kunstlievende Jonkvrouwen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van kikvorschen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van een druiventros]]> No No <![CDATA[Op onge├źnte boomen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van 't aankomen van den lentetijd]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van een mol, die, uit de aarde kruipende, van een reiger of dergelijken vogel, werd opgegrepen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van een boom, weinig takken en veel wortels uitgeschoten hebbende]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van een huisjesslak]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van eene mug, bloed zuigende uit 's menschen hand]]> No No <![CDATA[Op de gelegenheid dat iemand met onrijpe moerbezien de plekken, door de rijpe veroorzaakt, uitwischt]]> No No <![CDATA[Op 't afplukken van rijpe en onrijpe vruchten]]> No No <![CDATA[Op het bedrijf van zekeren ezel in ouden tijd]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van een bij, in eene bloem dood gevonden]]> No No <![CDATA[Op een broeinetel]]> No No <![CDATA[Op eene stekende of stralende bij]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van een vinkgetouw]]> No No <![CDATA[Op ongebaande wegen]]> No No <![CDATA[Op den aard en de eigenschap van den els]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van boomen in 't Haagsche bosch, aan den top verdord zijnde]]> No No <![CDATA[Op het ploegen, misten en spitten in de aarde]]> No No <![CDATA[Op afgekapte boomen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van oud boomgewas]]> No No <![CDATA[Op een vijgeboom]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van schapen, ganzen en bijen, op een en dezelfde landstreek]]> No No <![CDATA[Op den aard van den abeelboom]]> No No <![CDATA[Nog op denzelfden boom]]> No No <![CDATA[Op 't verplanten van een boom]]> No No <![CDATA[Bedenking op 't gezigt van schrale duinen, tusschen den Haag en Scheveningen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt daar hooge boomen, en geen lage kruiden, van een stormwind beschadigd waren]]> No No <![CDATA[Op bloeijende boomen]]> No No <![CDATA[Op 't uitroeijen van onkruid]]> No No <![CDATA[Op het afdoen van rijpen of rupsen in de boomen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van vinken, die geblind worden, opdat ze zingen mogten]]> No No <![CDATA[Op afvallende bladeren van dorre boomen, omtrent den herfst]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van rozen in den herfst]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van bijen, honig uit de bloem trekkende, zonder die te beschadigen]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van een hooischelf]]> No No <![CDATA[Op het bedrijf van een wild konijn, met huiskatten heulende]]> No No <![CDATA[Op 't plukken van rijpe en onrijpe moerbezi├źn]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van de bijen, op de vroege bloemen vliegende]]> No No <![CDATA[Op 't gezigt van de bloem, hier te lande genaamd Keizerskroon]]> No No <![CDATA[Aan den hooggeleerden, wijdberoemden heer Jacob Westerbaen]]> No No