Жетварят (The Reaper)

Yordan Yovkov (1880 - 1937)

В малкото село Люляково се сблъскват грозно човешката алчност, омраза и жажда за власт. Ала в душите на враждуващите все още има път за светлината на Иисуса – светлина, която преобразява чрез чудото на Неговата икона: кой е Жетварят, който благославя жетвата на благото зърно в душата и изтръгва плевелите на злото оттам – за това разказва с думи от златна пшеница и ведросини небеса майсторът на българската словесност Йордан Йовков, водейки читателя отвъд страстите и земната суета, през страданието на пробудената съвест, до победата на истината и доброто.

In the tiny village of Lyulyakovo fiercely clash human greed, hate and lust for power. However, the souls of the adversaries are still open to the light of Jesus: the light which transfigures through the miracle of His Icon: who is the Reaper, Who blesses the harvesting of good grains in the souls and uproots the tares of evil from there: this is what the master of the Bulgarian literature, Yordan Yovkov, relates with words of golden wheat and azure skies, taking the reader beyond the passions and mundane dust, through the suffering of the awaken conscience to the final victory of truth and good. (Summary by Euthymius) Read in Bulgarian

Genre(s): Published 1900 onward

Language: Bulgarian

Section Chapter Reader Time
Play 01 Глава първа Euthymius
00:15:08
Play 02 Глава втора Euthymius
00:19:21
Play 03 Глава трета Euthymius
00:12:17
Play 04 Глава четвърта Euthymius
00:13:57
Play 05 Глава пета Euthymius
00:09:49
Play 06 Глава шеста Euthymius
00:14:21
Play 07 Глава седма Euthymius
00:10:08
Play 08 Глава осма Euthymius
00:15:45
Play 09 Глава девета Euthymius
00:19:21
Play 10 Глава десета Euthymius
00:16:13
Play 11 Глава единайсета Euthymius
00:13:56
Play 12 Глава дванайсета Euthymius
00:16:26
Play 13 Глава тринайсета Euthymius
00:24:01
Play 14 Глава четиринайсета Euthymius
00:17:17
Play 15 Глава петнайсета Euthymius
00:13:20
Play 16 Глава шестнайсета Euthymius
00:24:44
Play 17 Глава седемнайсета Euthymius
00:20:02
Play 18 Глава осемнайсета Euthymius
00:14:19
Play 19 Глава деветнайсета Euthymius
00:14:04
Play 20 Глава двайсета Euthymius
00:10:47
Play 21 Глава двайсет и първа Euthymius
00:13:11
Play 22 Глава двайсет и втора Euthymius
00:10:12
Play 23 Глава двайсет и трета Euthymius
00:08:30
Play 24 Глава двайсет и четвърта Euthymius
00:08:26
Play 25 Глава двайсет и пета Euthymius
00:01:54