Vlaemsche Dichtoefeningen

Guido Gezelle (1830 - 1899)

De bundel Vlaemsche Dichtoefeningen bevat 52 gedichten. Het is vooral eigen werk van Guido Gezelle, en hiernaast ook enkele vertalingen. Het belangrijkste thema van de bundel is het geloof. Niet alleen drukt Gezelle zijn individuele band met God uit, maar ook wil hij zijn lezers de essentie van het katholieke geloof bijbrengen. Een ander thema is de Vlaamse identiteit. Het werk bevat vele geografische verwijzingen en typisch woordgebruik waarmee deze identiteit wordt gepropageerd.

Genre(s): Poetry

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 00 00 - Inleiding - Aen de Studenten van 't Kleen Seminarie te Rousselaere Edith van der Have-Raats
00:07:25
Play 01 01 - Principium a Jesu! Edith van der Have-Raats
00:03:18
Play 02 02 - Quae est ista? Edith van der Have-Raats
00:02:22
Play 03 03 - Aenroepinge Edith van der Have-Raats
00:01:18
Play 04 04 - De Mandelbeke Edith van der Have-Raats
00:05:53
Play 05 05 - Op de kust van Westvlaendren Edith van der Have-Raats
00:10:47
Play 06 06 - Benedicite omnes volucres coeli Domino Edith van der Have-Raats
00:05:00
Play 07 07 - De roep des Heeren Edith van der Have-Raats
00:06:45
Play 08 08 - Het Schryverke Edith van der Have-Raats
00:02:29
Play 09 09 - Onze Bewaerengel Bart de Leeuw
00:10:49
Play 10 10 - Sterven is onsterflykheid! Edith van der Have-Raats
00:07:52
Play 11 11 - Het laetste Avondmael Edith van der Have-Raats
00:02:30
Play 12 12 - De Vierbake des levens Edith van der Have-Raats
00:01:43
Play 13 13 - Vreugd Edith van der Have-Raats
00:01:29
Play 14 14 - De Bloeme Edith van der Have-Raats
00:03:09
Play 15 15 - Het Weezekind van Sina Bart de Leeuw
00:01:37
Play 16 16 - Aen de Eerweerde Moeder der Grauwe Zusters, te Rousselaere Bart de Leeuw
00:01:33
Play 17 17 - Aen de Landslieden van A... by 't inhalen van hunnen Pastor Bart de Leeuw
00:04:41
Play 18 18 - De Stoet Bart de Leeuw
00:01:39
Play 19 19 - O! 't ruischen van het ranke riet! Bart de Leeuw
00:02:40
Play 20 20 - Sinaï Bart de Leeuw
00:01:36
Play 21 21 - Het Katholieke Altaer Bart de Leeuw
00:01:30
Play 22 22 - Schippers Terugkomst Edith van der Have-Raats
00:01:28
Play 23 23 - Excelsior Bart de Leeuw
00:05:15
Play 24 24 - De Waterspegel Bart de Leeuw
00:04:39
Play 25 25 - Het Vlaemsche Woord Bart de Leeuw
00:01:21
Play 26 26 - Het Kindeke en het Graf Bart de Leeuw
00:02:46
Play 27 27 - Vlaenderens Kroone Bart de Leeuw
00:02:32
Play 28 28 - Aen de leeuwerke in de lucht Bart de Leeuw
00:04:09
Play 29 29 - Pachthofschilderinge Bart de Leeuw
00:09:30
Play 30 30 - De Wagen der Tyd Bart de Leeuw
00:01:32
Play 31 31 - Hy Rees! Edith van der Have-Raats
00:02:25
Play 32 32 - De Beregtinge Bart de Leeuw
00:12:45
Play 33 33 - Op! Gebroedren..! Bart de Leeuw
00:02:00
Play 34 34 - De Beltrommel Bart de Leeuw
Edith van der Have-Raats
00:04:36
Play 35 35 - Antwoorde aen een Vriend Bart de Leeuw
00:01:01
Play 36 36 - Weenen Bart de Leeuw
00:02:17
Play 37 37 - Rorate Coeli Bart de Leeuw
00:01:51
Play 38 38 - Bruiloftlied Edith van der Have-Raats
00:04:14
Play 39 39 - Mondamin Bart de Leeuw
00:11:59
Play 40 40 - De Kloostermaegd Bart de Leeuw
00:01:16
Play 41 41 - Het Stoomgevaerte Bart de Leeuw
00:10:19
Play 42 42 - De Averulle en de Blomme Bart de Leeuw
00:01:34
Play 43 43 - Binst het Stille van den Nacht Edith van der Have-Raats
00:07:01
Play 44 44 - Hy leeft! Bart de Leeuw
00:01:25
Play 45 45 - Brief Bart de Leeuw
00:07:23
Play 46 46 - Aen Maria, voor myne zieke moeder Bart de Leeuw
00:01:39
Play 47 47 - Dank na de Misse Bart de Leeuw
00:03:12
Play 48 48 - Tehuiskomst na de priesterwyding Bart de Leeuw
00:02:15
Play 49 49 - Lykkrans Bart de Leeuw
00:04:46
Play 50 50 - De Profundis Bart de Leeuw
00:01:12
Play 51 51 - Audite Coeli, quae loquor... Bart de Leeuw
00:07:21
Play 52 52 - Cantemus Domino: gloriose... Bart de Leeuw
00:03:52
Play 53 53 - Goedkeuringe Bart de Leeuw
00:01:13