Unang Sugilanon gikan sa Librong 'Larawan': Si Amboy, ang Palahubog

Vicente Rama (1887 - 1956)

Sugilanon nga gisuwat ni Senador Vicente Rama bahin kang Amboy nga palahubog, ug ang iyang pamahala nga kinabuhi tungod sa iyang pagkapalahubog. Kini ay una nga istorya sa daghan nga nahabutang na istorya sa librong 'Larawan'. (Summary by April Gonzales)

Genre(s): General Fiction

Language: Bisaya/Cebuano

Section Chapter Reader Time
Play 01 Premerong kabanata April Gonzales
00:02:00
Play 02 Ikaduhang kabanata April Gonzales
00:01:43
Play 03 Ikatulong kabanata April Gonzales
00:02:07
Play 04 Ikaupat na kabanata April Gonzales
00:03:52
Play 05 Ikalimang kabanata April Gonzales
00:02:06
Play 06 Ikaunum na kabanata April Gonzales
00:01:30
Play 07 Ikapitong kabanata April Gonzales
00:01:28