Ἀθηναίων πολιτεία (The Constitution of the Athenians)

Aristotle (384 BCE - 322 BCE)
Translated by Ioannes Zervos (1875 - 1943)

Η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη γράφτηκε μεταξύ 328 και 322 πΧ. Περιέχει πολλές πληροφορίες για την πολιτειακή εξέλιξη των Αθηναίων αλλά και για το Αστικό και για το Δημόσιο Αττικό Δίκαιο.

Το σύγγραμμα διαιρείται σε δυο μέρη: το Ιστορικό και το Περιγραφικό μέρος.Το ιστορικό μέρος είναι ελλιπές στην αρχή του επειδή δεν υπάρχει η ιστορία των Αθηνών εως τη συνωμοσία του Κύλωνα. Το περιγραφικό μέρος είναι ελλιπές γιατί λόγω της φθοράς του παπύρου λείπει η περιγραφή του οργανισμού και των δικονομικών τύπων των Αθηναϊκών δικαστηρίων.

Ο Αριστοτέλης πήρε πληροφορίες απο τους: Ηρόδοτο, Σόλωνα, Θουκιδίδη, Θεόπομπο, αλλά και από τους Ατθιδογράφους, Κλεόδημο, Φανόδημο και Ανδροτίωνα. Πολλές πληροφορίες επίσης πήρε από τα διατάγματα και τα επίσημα έγγραφα του Κρατερού του Μακεδόνα απο επιγραφές, τα ποιήματα, τα μνημεία του Σόλωνα, τα λαϊκά άσματα και παροιμίες.

Στο δεύτερο μέρος του έργου, ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται σε ιστορικές πηγές γιατί περιγράφεται το σύγχρονό του πολιτειακό σύστημα, αντιλαμβανόμενος και πληροφορούμενος ο ίδιος τα πράγματα.

Από ιστορική αλλά και από φιλολογική άποψη, η Αθηναίων Πολιτεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια που κληροδοτήθηκαν σε εμάς από την κλασσική Ελληνική αρχαιότητα. (Summary by karampas1968)

Genre(s): Political Science

Language: Greek

Section Chapter Reader Time
Play 01 ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ karampas1968
00:22:35
Play 02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ karampas1968
00:20:05
Play 03 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ karampas1968
00:07:46
Play 04 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α karampas1968
00:02:48
Play 05 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β karampas1968
00:07:49
Play 06 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ karampas1968
00:17:47
Play 07 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ karampas1968
00:02:55
Play 08 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε karampas1968
00:09:23
Play 09 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ karampas1968
00:09:16
Play 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ karampas1968
00:04:55
Play 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η karampas1968
00:04:20
Play 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ karampas1968
00:04:21
Play 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι karampas1968
00:07:22
Play 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ karampas1968
00:03:41
Play 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ karampas1968
00:09:59
Play 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ karampas1968
00:04:37
Play 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ karampas1968
00:05:39
Play 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ karampas1968
00:08:19
Play 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ karampas1968
00:02:52
Play 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ karampas1968
00:03:52
Play 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ karampas1968
00:05:09
Play 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ karampas1968
00:11:33
Play 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ karampas1968
00:10:54
Play 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ karampas1968
00:13:46
Play 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ karampas1968
00:02:14
Play 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ karampas1968
00:02:53
Play 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ karampas1968
00:02:13
Play 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ karampas1968
00:08:20
Play 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ karampas1968
00:05:22