Sekar Karya

Various

Sekar Karya is a collection of public domain literary works, including poems and prose, in both the Modern and Old Javanese languages.

Javanese: Sekar Karya yaiku koleksi kasastraan ing domain umum kelebu ing puisi lan prosa, iki ing basa jawa modhèrn lan basa jawa kuna.

Indonesian: Sekar Karya adalah koleksi kesastraan dalam domain umum termasuk dalam puisi dan prosa, ini dalam bahasa jawa moderen dan bahasa jawa kuno. (Summary by Varra Unreal)

Genre(s): General Fiction

Language: Javanese

Section Chapter Author Source Reader Time Language
Play 01 Dhangdhanggula (Babad Jaka Tingkir) Unknown Etext Christianese
00:03:21 jv
Play 02 Gambuh (Babad Jaka Tingkir) Unknown Etext Christianese
00:02:09 jv
Play 03 Pucung (Babad Jaka Tingkir) Unknown Etext Christianese
00:01:31 jv
Play 04 Kitab Sastra Gendhing Unknown Etext Sjinta Djoemiati
00:02:11 jv
Play 05 Cublak-cublak suweng Unknown Etext Ria
00:00:31 jv
Play 06 Gundhul Pacul Unknown Etext Ria
00:00:30 jv
Play 07 Jamuran Unknown Etext Christianese
00:00:38 jv
Play 08 Katé dipanah Unknown Etext Christianese
00:00:41 jv
Play 09 Kidang Talun Unknown Etext Christianese
00:00:34 jv
Play 10 Kupu kuwi Unknown Etext Christianese
00:00:45 jv
Play 11 Ménthog ménthog Unknown Etext Christianese
00:00:45 jv
Play 12 Sluku sluku bathok Unknown Etext Ria
00:00:44 jv
Play 13 Suwé ora jamu Unknown Etext Ria
00:00:48 jv
Play 14 Prahārṣiṇa - Pupuh 8 Mpu Kanwa Etext Christianese
00:05:57 jv
Play 15 Kakawin Wṛttasañcaya- Kaca 82 Mpu Tanakung Etext Sjinta Djoemiati
00:04:28 jv
Play 16 Kakawin Banawa S?kar Tanakung Unknown Etext Christianese
00:07:54 jv
Play 17 Suluk Malang Sumirang Unknown Etext Christianese
00:11:27 jv
Play 18 Rama Kawula Unknown Etext Christianese
00:01:09 jv
Play 19 Indjil Soetji, Mitoeroet saka Panganggité - Matthéoes, Bab 1 Unknown Etext Christianese
00:05:14 jv
Play 20 Kanjěng Rama Unknown Etext Sjinta Djoemiati
00:01:09 jv
Play 21 Serat Kalatidha Raden Ngabehi Rangga Warsita Etext Sjinta Djoemiati
00:07:03 jv