Schetsen uit Amerika

Charles Dickens (1812 - 1870)

"Schetsen uit Amerika", een Nederlandse vertaling van "American Notes" (vertaler onbekend), is een reisverslag van Charles Dickens waarin hij zijn eerste bezoek aan de Verenigde Staten beschreef. Deze reis vond plaats in 1842 en zijn verblijf duurde zes maanden, van januari tot en met juni. Hij werd vergezeld door zijn vrouw Catherine.

Na een zware overtocht op het overvolle schip Britannia van de Cunard Line kwam hij aan in Boston, waar hij, als reeds internationaal gevierd schrijver, een warm welkom kreeg. Dickens bereisde vervolgens voornamelijk de oostkust en het gebied van de Grote Meren. Ook bezocht hij president John Tyler in het Witte Huis.

Dickens steekt zijn bewondering voor de Amerikaanse vorm van democratie niet onder stoelen of banken. Niettemin blijkt er sprake van een haat-liefde verhouding. Hij maakte een groot aantal kritische en zure opmerkingen, niet in de laatste plaats over het onderwerp auteursrechten. Zijn werken werden in Amerika volop gelezen, maar aangezien er geen internationale overeenkomst bestond op het gebied van copyright, verschenen zijn boeken in niet-geautoriseerde vorm en ontving de schrijver hiervoor geen cent. Ook parodieerde hij de gewoonten en gesprekken van de doorsnee Amerikaan en was hij geïrriteerd over de in zijn ogen onbeschaamde opdringerigheid van zijn bewonderaars. Ook de nog heersende slavernij was hem een doorn in het oog en hij gaf hier niet-malse kritiek op. Een en ander werd hem door de Amerikanen, die hem toch vriendelijk hadden ontvangen en zijn hele bezoek goed hadden geregeld, niet in dank afgenomen. De ervaringen tijdens zijn reis vormden de inspiratie voor zijn roman Martin Chuzzlewit, dat in de Verenigde Staten koel werd ontvangen, maar de lezers er verder niet van weerhield zijn boeken te blijven lezen.(Introductie uit Wikipedia)

Genre(s): Travel & Geography

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 1. MIJN VERTREK Marcel Coenders
00:43:27
Play 02 2a. DE HEENREIS DEEL 1 Marcel Coenders
00:44:33
Play 03 2b. DE HEENREIS DEEL2 Marcel Coenders
00:35:38
Play 04 3a. BOSTON DEEL 1 Marcel Coenders
00:40:12
Play 05 3b. BOSTON DEEL 2 Marcel Coenders
00:36:40
Play 06 3c. BOSTON DEEL 3 Marcel Coenders
00:43:57
Play 07 3d. BOSTON DEEL 4 Marcel Coenders
00:38:35
Play 08 3e. BOSTON DEEL 5 Marcel Coenders
00:32:07
Play 09 4. LOWELL Marcel Coenders
00:41:54
Play 10 5. VAN WORCESTER NAAR NEW – YORK Marcel Coenders
00:40:50
Play 11 6a. NEW – YORK DEEL 1 Marcel Coenders
00:46:28
Play 12 6b. NEW – YORK DEEL 2 Marcel Coenders
00:45:22
Play 13 7a. PHILADELPHIA DEEL 1 Marcel Coenders
00:40:15
Play 14 7b. PHILADELPHIA DEEL 2 Marcel Coenders
00:39:35
Play 15 8a. WASHINGTON DEEL 1 Marcel Coenders
00:41:53
Play 16 8b. WASHINGTON DEEL 2 Marcel Coenders
00:39:04
Play 17 9a. NAAR RICHMOND EN HARRISBURGH DEEL 1 Marcel Coenders
00:44:34
Play 18 9b. NAAR RICHMOND EN HARRISBURGH DEEL 2 Marcel Coenders
00:41:00
Play 19 10a. NAAR PITTSBURG DEEL 1 Marcel Coenders
00:25:22
Play 20 10b. NAAR PITTSBURG DEEL 2 Marcel Coenders
00:29:04
Play 21 11. NAAR CINCINNATI Marcel Coenders
00:44:49
Play 22 12a. NAAR ST. LOUIS DEEL 1 Marcel Coenders
00:28:33
Play 23 12b. NAAR ST. LOUIS DEEL 2 Marcel Coenders
00:27:59
Play 24 13. NAAR DE PRAIRIE Marcel Coenders
00:39:12
Play 25 14a. NAAR DE WATERVALLEN VAN DE NIAGARA DEEL 1 Marcel Coenders
00:41:50
Play 26 14b. NAAR DE WATERVALLEN VAN DE NIAGARA DEEL 2 Marcel Coenders
00:41:22
Play 27 15a. CANADA TEGENOVER DE VERENIGDE STATEN DEEL 1 Marcel Coenders
00:49:54
Play 28 15b. CANADA TEGENOVER DE VERENIGDE STATEN DEEL 2 Marcel Coenders
00:40:36
Play 29 16. DE TERUGREIS NAAR HET VADERLAND Marcel Coenders
00:43:28
Play 30 17a. DE SLAVERNIJ DEEL 1 Marcel Coenders
00:40:07
Play 31 17b. DE SLAVERNIJ DEEL 2 Marcel Coenders
00:34:04
Play 32 18. SLOTOPMERKINGEN Marcel Coenders
00:46:02