Psyche

Louis Couperus (1863 - 1923)

Psyche is een poëtische vertelling, symboliseerend een opvatting van Mensch en Wereld. Drie factoren beheerschen het menschenbestaan, drie de wereldhistorie. Men kan ze noemen Stof, Geest en Ziel. Men kan ze noemen Empirie, Philosophie en Poëzie. Men kan ze noemen Waan, Critiek en Geloof. Men kan ze noemen Lijf, Hoofd en Hart. Men kan ze noemen Zinnen, Gedachte en Droom. Men kan ze noemen Bezitten, Werken en Hopen. Couperus noemt ze Emeralda, Astra en Psyche. (Uit: Hollandsche Belletrie van den Dag 1901, p.43-51.)

Genre(s): Myths, Legends & Fairy Tales, Literary Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Hoofdstuk 1 - 5 Marcel Coenders
00:38:56
Play 02 Hoofdstuk 6 - 8 Marcel Coenders
00:30:18
Play 03 Hoofdstuk 9 - 11 Marcel Coenders
00:38:27
Play 04 Hoofdstuk 12 - 14 Marcel Coenders
00:29:09
Play 05 Hoofdstuk 15 - 18 Marcel Coenders
00:31:49
Play 06 Hoofdstuk 19 - 21 Marcel Coenders
00:22:12
Play 07 Hoofdstuk 22 Marcel Coenders
00:21:53
Play 08 Hoofdstuk 23 Marcel Coenders
00:31:22
Play 09 Hoofdstuk 24 - 27 Marcel Coenders
00:32:34