Πολιτεια του Πλατωνα (τομος δευτερος)

Plato (Πλάτων) (c. 428 BCE - c. 347 BCE)

Πώς πρέπει να είναι μια σωστά δομημένη πολιτεία; Θα υπάρχουν τάξεις; Θα υπάρχει αστυνομία; Θα υπάρχουν ποιητές; Φιλόσοφοι, τεχνίτες, δάσκαλοι; Να είμαστε δίκαιοι και ηθικοί ή καλύτερα άτιμοι, ανήθικοι και άδικοι; Στις ανώτερες τάξεις να υπάρξει κοινοκτημοσύνη γυναικών και παιδιών; (Περίληψη του Κώστα Καράμπα)

Genre(s): Classics (Greek & Latin Antiquity)

Language: Greek

Section Chapter Reader Time
Play 01 Βιβλίον Γ.1 karampas1968
00:06:59
Play 02 Βιβλίον Γ.2 karampas1968
00:07:14
Play 03 Βιβλίον Γ.3 karampas1968
00:07:40
Play 04 Βιβλίον Γ.4 karampas1968
00:08:16
Play 05 Βιβλίον Γ.5 karampas1968
00:08:29
Play 06 Βιβλίον Γ.6 karampas1968
00:11:23
Play 07 Βιβλίον Γ.7 karampas1968
00:11:25
Play 08 Βιβλίον Γ.8 karampas1968
00:05:27
Play 09 Βιβλίον Γ.9 karampas1968
00:09:11
Play 10 Βιβλίον Γ.10 karampas1968
00:02:35
Play 11 Βιβλίον Γ.11 karampas1968
00:08:07
Play 12 Βιβλίον Δ.1 karampas1968
00:10:15
Play 13 Βιβλιόν Δ.2 karampas1968
00:06:38
Play 14 Βιβλίον Δ.3 karampas1968
00:04:22
Play 15 Βιβλίον Δ.4 karampas1968
00:13:14
Play 16 Βιβλίον Δ.5 karampas1968
00:13:52
Play 17 Βιβλίον Δ.6 karampas1968
00:14:00
Play 18 Βιβλίον Δ.7 karampas1968
00:12:36
Play 19 Βιβλίον Ε.1 karampas1968
00:09:56
Play 20 Βιβλίον Ε.2 karampas1968
00:05:42
Play 21 Βιβλίον Ε.3 karampas1968
00:08:39
Play 22 Βιβλίον Ε.4 karampas1968
00:10:31
Play 23 Βιβλίον Ε.5 karampas1968
00:10:17
Play 24 Βιβλίον Ε.6 karampas1968
00:08:34
Play 25 Βιβλίον Ε.7 karampas1968
00:12:52
Play 26 Βιβλίον Ε.8 karampas1968
00:10:12
Play 27 Βιβλίον Ε.9 karampas1968
00:15:18