Over lichtende drempels

Louis Couperus (1863 - 1923)

Aan Psyche, Fidessa en Babel hebben wij gezien, dat Couperus in zijne sproken, of allegorieën, of phantasieën, voorwaar geen geringer werk geeft, dan in zijne romans. Namelijk: voor hen die ze verstaan. Men mag gelooven, dat Couperus juist in die creaties van vagere gestalte zijn eigen innerlijkste en beste en liefste heeft neêrgelegd: dat hij ze meer voor zichzelf gemaakt heeft, dan voor een publiek. De romans kan iedereen volgen, waardeeren, of critiseeren; maar deze sproken kunnen slechts begrip en appreciatie vinden bij de met den dichter min of meer gelijk-voelenden, - en die kunnen niet anders dan betrekkelijk slechts weinigen zijn. (Uit: J. van den Oude. Uit de poppenkraam onzer romantiek (1903))

Genre(s): Myths, Legends & Fairy Tales

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Van de prinses met de blauwe haren Marcel Coenders
00:29:22
Play 02 Van de kristallen torens Marcel Coenders
00:35:56
Play 03 Over lichtende drempels 1-2 Marcel Coenders
00:24:52
Play 04 Over lichtende drempels 3 Marcel Coenders
00:24:54
Play 05 Over lichtende drempels 4 - 6 Marcel Coenders
00:33:50
Play 06 Over lichtende drempels 7 - 9 Marcel Coenders
00:32:51
Play 07 Over lichtende drempels 10 - 12 Marcel Coenders
00:31:33
Play 08 Van dagen en seizoenen Marcel Coenders
00:17:58
Play 09 Van de onzalige erfenis 1 - 2 Marcel Coenders
00:19:38
Play 10 Van de onzalige erfenis 3 Marcel Coenders
00:25:56