Olivier Twist (NL)

Charles Dickens (1812 - 1870)
Translated by Onbekend

Oliver Twist is de titel en het hoofdpersonage van één van de bekendste romans van de Britse schrijver Charles Dickens, gepubliceerd in 1838. Het boek verscheen aanvankelijk in afzonderlijke delen, die van februari 1837 tot april 1839 werden gepubliceerd.

Oliver Twist was vooral bedoeld als protest van Dickens tegen de wantoestanden van die tijd. Kinderarbeid in de zogenaamde Work Houses (armenhuizen) en de onderwereld waarin straatkinderen tot crimineel worden opgeleid spelen in het boek een grote rol. De hoofdpersoon, Oliver Twist, is een weesjongen door wiens ogen we het harde leven in Londen rond 1830 bekijken. (Introductie van Wikipedia)

Genre(s): General Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 01. WAAR, EN ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN OLIVIER TWIST GEBOREN WERD. Marcel Coenders
00:12:05
Play 02 02. OLIVIER'S WASDOM EN OPVOEDING. Marcel Coenders
00:42:29
Play 03 03. HOE OLIVIER TWIST OP HET PUNT STAAT, EENE BETREKKING TE KRIJGEN, DIE ECHTER NIET ZEER WINSTGEVEND ZOU GEWEEST ZIJN. Marcel Coenders
00:33:33
Play 04 04. OLIVIER ERLANGT EENE ANDERE BESTEMMING EN TREEDT HET OPENBARE LEVEN IN. Marcel Coenders
00:26:13
Play 05 05. OLIVIER TREEDT IN EEN NIEUWEN MAATSCHAPPELIJKE KRING, WOONT VOOR DE EERSTE MAAL IN ZIJN LEVEN EENE BEGRAFENIS BIJ, EN VAT EEN ONGUNSTIG DENKBEELD VAN ZIJN MEESTERS BEDRIJF OP. Marcel Coenders
00:41:49
Play 06 06. OLIVIER, GETERGD DOOR NOACH, VALT HEM AAN, EN DOET HEM VERBAASD STAAN. Marcel Coenders
00:18:32
Play 07 07. OLIVIER BLIJFT WEERBARSTIG. Marcel Coenders
00:25:14
Play 08 08. OLIVIER GAAT NAAR LONDEN EN ONTMOET OP WEG EEN ZONDERLING SLAG VAN JONGEN HEER. Marcel Coenders
00:31:36
Play 09 09. BEVAT NADERE BIJZONDERHEDEN OMTRENT DEN MINZAMEN OUDEN HEER EN ZIJNE VEELBELOVENDE KWEEKELINGEN. Marcel Coenders
00:24:40
Play 10 10. OLIVIER WORDT BETER BEKEND MET HET KARAKTER ZIJNER NIEUWE METGEZELLEN EN BETAALT ZIJNE ONDERVINDING DUUR, EEN ZEER KORT, MAAR ZEER BELANGRIJK HOOFDSTUK IN DEZER GESCHIEDENIS. Marcel Coenders
00:18:29
Play 11 11. BESCHRIJVING VAN DEN HEER FANG, DEN POLITIE-MAGISTRAAT, EN VAN DE WIJZE WAAROP HIJ HET RECHT HANDHAAFT. Marcel Coenders
00:27:58
Play 12 12. WAARIN OLIVIER BETER WORDT BEHANDELD DAN OOIT TE VOREN, EN DE VRIENDEN VAN DEN BEMINNELIJKEN OUDEN HEER WEER OP HET TONEEL VERSCHIJNEN. Marcel Coenders
00:32:45
Play 13 13. DEN LEZER WORDEN EENIGE NIEUWE KENNISSEN VOORGESTELD. Marcel Coenders
00:29:35
Play 14 14. BEHELZENDE NADERE BERICHTEN OMTRENT OLIVIER'S VERBLIJF IN HET HUIS VAN BROWNLOW; BENEVENS EENE MERKWAARDIGE VOORSTELLING, DIE ZEKERE HEER GRIMWIG TEN AANZIEN VAN HEM UITSPRAK, TOEN MEN HEM MET EENE BOODSCHAP UITZOND. Marcel Coenders
00:42:51
Play 15 15. BUITENGEWONE GENEGENHEID VAN DEN VROOLIJKEN JOOD EN VAN JUFFROUW NANCY VOOR OLIVIER. Marcel Coenders
00:26:14
Play 16 16. WAT ER VAN OLIVIER TWIST WERD NADAT HIJ DOOR NANCY WAS OPGEVANGEN. Marcel Coenders
00:37:55
Play 17 17. ER KOMT NOG GEENE GUNSTIGE VERANDERING IN OLIVIER'S LOT, EEN GROOT HEER KOMT IN LONDEN, OM OLIVIER'S GOEDEN NAAM TE BEKLADDEN. Marcel Coenders
00:34:17
Play 18 18. HOE OLIVIER ZIJN TIJD IN HET VOORTREFFELIJK GEZELSCHAP ZIJNER ACHTBARE VRIENDEN DOORBRACHT. Marcel Coenders
00:29:42
Play 19 19. ER WORDT EEN GEWICHTIG PLAN BERAAMD EN TOT DE UITVOERING ER VAN BESLOTEN. Marcel Coenders
00:36:11
Play 20 20. OLIVIER WORDT OVERGELEVERD AAN BILL SIKES. Marcel Coenders
00:29:55
Play 21 21. DE REIS. Marcel Coenders
00:21:39
Play 22 22. DE INBRAAK Marcel Coenders
00:25:29
Play 23 23. AANGENAAM GESPREK TUSSCHEN DEN HEER BUMBLE EN EENE DAME, WAARUIT BLIJKT DAT ZELFS EEN BODE OP ZEKERE PUNTEN GEVOELIG IS. Marcel Coenders
00:30:35
Play 24 24. HANDELT OVER EEN ZEER ARM PERSOON, IS ECHTER KORT, EN IN DEZE GESCHIEDENIS VAN GROOT GEWICHT. Marcel Coenders
00:21:59
Play 25 25. WAARIN HET VERHAAL ONS TOT DEN HEER FAGIN EN ZIJN GEZELSCHAP TERUGVOERT. Marcel Coenders
00:22:58
Play 26 26. EEN GEHEIMZINNIG PERSOON TREEDT OP. Marcel Coenders
00:46:29
Play 27 27. MAAKT HET ONBELEEFDE VAN EEN VOORGAAND HOOFDSTUK, WAARIN EENE ZEKERE DAME DESERTEERDE, WEER GOED. Marcel Coenders
00:25:39
Play 28 28. VERDERE AVONTUREN VAN OLIVIER TWIST. Marcel Coenders
00:36:50
Play 29 29. BESCHRIJFT DE BEWONERS VAN HET HUIS, WAARIN OLIVIER ZIJN TOEVLUCHT NAM. Marcel Coenders
00:15:01
Play 30 30. WAT OLIVIER'S NIEUWE BEZOEKERS VAN HEM DACHTEN. Marcel Coenders
00:25:06
Play 31 31. EEN NETELIGE POSITIE. Marcel Coenders
00:42:15
Play 32 32. HET GELUKKIGE LEVEN, DAT VOOR OLIVIER EEN AANVANG NEEMT. Marcel Coenders
00:33:24
Play 33 33. HET GELUK VAN OLIVIER EN ZJINE VRIENDINNEN WORDT EENSKLAPS VERSTOORD. Marcel Coenders
00:32:59
Play 34 34. BEVAT VOORLOOPIGE OPMERKINGEN OVER EEN JONKMAN, EN EEN NIEUW AVONTUUR VAN OLIVIER. Marcel Coenders
00:40:11
Play 35 35. BEVAT EEN ONVOLDOENDEN UITSLAG VAN OLIVIER'S AVONTUUR, EN EEN GEWICHTIG GESPREK TUSSCHEN HARRY MAYLIE EN ROSA. Marcel Coenders
00:29:29
Play 36 36. IS ZEER KORT, MAAR MEN DIENT HET TOCH TE LEZEN, ALS EEN VERVOLG OP HET VORIGE EN OMDAT HET EEN VOLGEND ZAL OPHELDEREN. Marcel Coenders
00:09:55
Play 37 37. IN DIT HOOFDSTUK ZAL DE LEZER EEN NIET ONGEWOON VERSCHIL TUSSCHEN HET LEVEN VOOR EN NA HET HUWELIJK OPMERKEN. Marcel Coenders
00:37:57
Play 38 38. WAT ER TUSSCHEN MIJNHEER EN JUFFROUW BUMBLE EN MIJNHEER MONKS VOORVIEL. Marcel Coenders
00:36:58
Play 39 39. ER TREDEN WEDER BEKENDE PERSONEN OP; ONDERHOUD TUSSCHEN FAGIN EN MONKS. Marcel Coenders
00:52:56
Play 40 40. EEN ZONDERLING ONDERHOUD, DAT EEN VERVOLG IS OP HET VORIGE HOOFDSTUK. Marcel Coenders
00:28:10
Play 41 41. BEVAT NIEUWE ONTDEKKINGEN, EN BEWIJST, DAT VERRASSINGEN, EVENALS ONGELUKKEN ZELDEN ALLEEN KOMEN. Marcel Coenders
00:37:05
Play 42 42. EEN OUDE BEKENDE VAN OLIVIER GEEFT DUIDELIJKE BEWIJZEN VAN GENIE EN WORDT IN DE HOOFDSTAD EEN MAN VAN GEWICHT. Marcel Coenders
00:37:20
Play 43 43. HOE DE GESLEPEN DRAAIER IN HANDEN DER POLITIE VIEL. Marcel Coenders
00:38:49
Play 44 44. DE TIJD VOOR NANCY AANGEBROKEN OM DE BELOFTE AAN ROSA MAYLIE TE VERVULLEN, ZIJ SCHIET TE KORT. Marcel Coenders
00:26:08
Play 45 45. NOACH CLAYPOLE WORDT DOOR FAGIN TOT EENE GEHEIMZINNIGE ZENDING GEBRUIKT. Marcel Coenders
00:12:13
Play 46 46. DE SAMENKOMST. Marcel Coenders
00:38:02
Play 47 47. NOODLOTTIGE GEVOLGEN. Marcel Coenders
00:26:57
Play 48 48. DE VLUCHT VAN SIKES. Marcel Coenders
00:36:13
Play 49 49. MONKS EN BROWNLOW ONTMOETEN ELKANDER EINDELIJK. Marcel Coenders
00:40:41
Play 50 50. VERVOLGING EN ONTKOMING. Marcel Coenders
00:44:16
Play 51 51. BEVAT DE ONTSLUIERING VAN MEER DAN EEN GEHEIM, EN EEN HUWELIJKSVOORSTEL ZONDER EEN WOORD OVER HUWELIJKSVOORWAARDEN OP SPELDGELD. Marcel Coenders
00:51:12
Play 52 52. DE LAATSE LEVENSNACHT VAN FAGIN. Marcel Coenders
00:38:18
Play 53 53. SLOT. Marcel Coenders
00:17:11