Noodlot

Louis Couperus (1863 - 1923)

Een hollandsche jonge man, Bertie, een liederlijke vagabond, die te Londen door eenen vriend in huis genomen een wereldsche fat wordt van de oneerlijkste soort, die in 't geheim alles doet om zijnen vriend (Frank) het leven te bederven, welke bij diens geliefde zijne eerlijkheid en goede trouw met alle intriganten-manieien ondermijnt, hem zijn geld aftrochelt, om hem te verraden, en dan de verantwoordelijkheid voor die daden van zich afschuift, op het Schicksal, op het Fatum, dat is de hoofdpersoon.

Daar tegenover staat de vriend Frank, een recht onnoozele bloed, die het hart van een eerlijk meisje wegens zijne eerlijkheid heeft veroverd, doch weldra mistrouwd wordt, ten gevolge der inblazingen van Bertie. Frank leeft jaren lang met Bertie, zonder in 't minst te bemerken dat deze een verrader is. Ofschoon bedaard van karakter, stuift hij op in woede wanneer hij ten langen leste het verraad ontdekt, werpt zijnen vriend op den grond, wurgt hem half bewusteloos.... (de eenige recht mannelijke daad die hij verricht).

Samenvatting door J.A. Alberdingk Thijm, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)

Genre(s): Crime & Mystery Fiction, Romance

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Hoofdstuk 1 - paragraaf 1 - 2 Marcel Coenders
00:20:26
Play 02 Hoofdstuk 1 - paragraaf 3 - 4 Marcel Coenders
00:18:05
Play 03 Hoofdstuk 2 - paragraaf 1 - 2 Marcel Coenders
00:18:11
Play 04 Hoofdstuk 2 - paragraaf 3 - 4 Marcel Coenders
00:23:29
Play 05 Hoofdstuk 3 - paragraaf 1 - 3 Marcel Coenders
00:29:53
Play 06 Hoofdstuk 3 - paragraaf 4 - 6 Marcel Coenders
00:16:19
Play 07 Hoofdstuk 3 - paragraaf 7 - 8 Marcel Coenders
00:30:19
Play 08 Hoofdstuk 3 - paragraaf 9 - 10 Marcel Coenders
00:21:24
Play 09 Hoofdstuk 3 - paragraaf 11 - 12 Marcel Coenders
00:31:30
Play 10 Hoofdstuk 3 - paragraaf 13 - 15 Marcel Coenders
00:26:02
Play 11 Hoofdstuk 3 - paragraaf 16 - 18 Marcel Coenders
00:31:27
Play 12 Hoofdstuk 4 - paragraaf 1 - 3 Marcel Coenders
00:27:51
Play 13 Hoofdstuk 4 - paragraaf 4 - 5 Marcel Coenders
00:21:22
Play 14 Hoofdstuk 4 - paragraaf 6 Marcel Coenders
00:28:01
Play 15 Hoofdstuk 5 - paragraaf 1 - 2 Marcel Coenders
00:14:18
Play 16 Hoofdstuk 5 - paragraaf 3 Marcel Coenders
00:32:39