Nang Bata Pa Kami

Pura L. Medrano

A story of a secret courtship told in the voices of both lovers. There are things that stand in the way of their love. Love letters, nostalgic recollections of youthful days... Will they see their happy ending?

Isang kuwento tungkol sa lihim na pagliligawan na inilahad sa boses ng dalawang nag-iibigan. May mga hadlang sa kanilang pag-ibig. Mga liham, matatamis na pag-gunita ng kanilang pagkabata... Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang pagtitinginan?
- Summary by mlcui

Genre(s): Romance

Language: Tagalog

Section Chapter Reader Time
Play 00 Liham sa Kumatha mlcui
00:02:19
Play 01 Kabanata 1-3 mlcui
00:10:11
Play 02 Kabanata 4-5 mlcui
00:08:46
Play 03 Kabanata 6 mlcui
00:07:46
Play 04 Kabanata 7-8 mlcui
00:10:33
Play 05 Kabanata 9-10 mlcui
00:12:03
Play 06 Kabanata 11 mlcui
00:08:19
Play 07 Ilang maralitang kuro mlcui
00:04:05