Minnebrieven

Multatuli (1820 - 1887)

Op het eerste gezicht is Minnebrieven (gepubliceerd in 1861) een brievenroman, met als drie hoofdrolspelers Max en zijn vrouw Tine, en het jonge meisje Fancy, Max' muze. Het is een vervolg op het 2 jaar daarvoor verschenen werk Max Havelaar, ook wat betreft de aanklacht tegen de wantoestanden in het toenmalige Nederlands-Indië. Multatuli springt opnieuw heen en weer tussen fictie en realiteit.

Willem Frederik Hermans noemt Minnebrieven "een van de grilligste, wildste boeken die de Nederlandse literatuur rijk is." Volgens Multatuli zelf is het "een getrouwe spiegel van een maand aandoeningen en indrukken. Er bestaat geen boek dat waarder is". En: "’t is alles! Poesie, sarcasme, politiek, wellust, scherpte, logica, godsdienst, alles." (door Anna Simon)

Genre(s): Epistolary Fiction, Literary Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 01 Anna Simon
00:28:28
Play 02 02 Anna Simon
00:25:39
Play 03 03 Anna Simon
00:23:47
Play 04 04 Anna Simon
00:28:23
Play 05 05 Anna Simon
00:26:04
Play 06 06 Anna Simon
00:35:12
Play 07 07 Anna Simon
00:35:56
Play 08 08 Anna Simon
00:26:55
Play 09 09 Anna Simon
00:37:36
Play 10 10 Anna Simon
00:33:37
Play 11 11 Anna Simon
00:24:47