Mga Piling Tula mula sa Buntong Hininga

Pascual de Leon (1893 - 1958)

Koleksyon ng mga Piling tulang Tagalog ni Pascual de Leon (Summary by April Gonzales)

A collection of poems by Pascual de Leon.

Genre(s): Poetry

Language: Tagalog

Section Chapter Reader Time
Play 00 00 - Pangbung̃ad April Gonzales
00:01:48
Play 01 01 - Buntong hining̃a April Gonzales
00:01:22
Play 02 02 - ¡Hinagpis.....! April Gonzales
00:01:39
Play 03 03 - ¡Dalamhati!... April Gonzales
00:01:16
Play 04 04 - ¡Ulap...! April Gonzales
00:02:11
Play 05 05 - ¡Ang Luha ng Hibang.....! April Gonzales
00:03:14
Play 06 06 - Kung Ako'y Sino... April Gonzales
00:01:46
Play 07 07 - ¡Noon...! April Gonzales
00:01:33
Play 08 08 - Bagong Taon... April Gonzales
00:01:09
Play 09 09 - Kundiman ng Puso April Gonzales
00:01:46
Play 10 10 - Saksi...! April Gonzales
00:01:13