Legende, mythe en fantazie

Louis Couperus (1863 - 1923)

Dit boek van Mythe, Legende en Fantazie is een meesterwerk van verdichting - een fijn ciseleerwerk in het zware brons der Nederlandsche taal, een boek van Latijnsch vernuft, waarin de Romaansche teerheid door de stoere Noordertaal niets van haar innigheid en preciositeit verliest. Ellen Fores. (Uit: Den Gulden Winckel 17 (1918)

Genre(s): Myths, Legends & Fairy Tales

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Elyata - deel 1 Marcel Coenders
00:27:26
Play 02 Elyata - deel 2 Marcel Coenders
00:23:52
Play 03 Elyata - deel 3 Marcel Coenders
00:34:40
Play 04 Elyata - deel 4 Marcel Coenders
00:16:40
Play 05 De dieren Marcel Coenders
00:14:48
Play 06 Het spookhuis Marcel Coenders
00:14:56
Play 07 De verleider Marcel Coenders
00:13:33
Play 08 Over de eentonigheid Marcel Coenders
00:14:43
Play 09 De dochter van Blauwbaard Marcel Coenders
00:18:11
Play 10 De zoon van Don Juan Marcel Coenders
00:17:56
Play 11 De herscheppingen Marcel Coenders
00:19:51
Play 12 De betooveraar Marcel Coenders
00:15:48
Play 13 De zoeker Marcel Coenders
00:15:40
Play 14 Azzahra Marcel Coenders
00:21:21
Play 15 Van het altijd verliefde godinnetje Marcel Coenders
00:16:55
Play 16 Hefaistos of de mythe der leelijkheid Marcel Coenders
00:21:16
Play 17 De rots Marcel Coenders
00:17:44
Play 18 De dood van den Dappere Marcel Coenders
00:14:04
Play 19 De legende van den gelen diamant Marcel Coenders
00:14:43
Play 20 De droomenheks Marcel Coenders
00:16:09
Play 21 Alarbot Marcel Coenders
00:17:07