Langs Lijnen van Geleidelijkheid

Louis Couperus (1863 - 1923)

Men moet verklaren dat de lezende wereld, als zij niet ontvankelijk was voor de 'Lijnen van geleidelijkheid', al heel ondankbaar zou moeten zijn. Men verslindt Ouidà, waardeert Bourget, prijst Zola; welnu, het boek is kleurig, artistiek, Italiaansch als Ouidà; psychologisch tot in het weeke als Bourget, en de 'bête humaine' doet er zich gelden als bij den brutaalsten verist; terwijl Couperus zich de moeite geeft over dat alles enkele malen, - niet vaak genoeg, - het tooverkleed van zijn mooi modern Hollandsch te spreiden. En dat alles in weloverwogen verhouding, in pikante afwisseling en ook zich aansluitend bij tal van andere stromingen; wanneer wij langzamerhand bijna genoeg gaan krijgen van den wel wat heel platonischen Duco, wisselt de auteur hem af met den heel onplatonischen huzaar; als het pension en het bovenkamertje wat eentonig worden, komt de pracht van de feodale burcht in de Abruzzen met de Camera degli sposi, or-sur-or, en de zonsondergang over het meer van San Stefano; als we wat veel aan Ouidà denken, heeft Duco in zijn fatalistische afstand-doen iets Tolstoïsch. Inderdaad is het in het voordeel van een groot talent, zich eens voor een enkele maal in gelijke conditiën met de gewonen te plaatsen; een Psyche of Fidessa doen niet zoo Couperus' superioriteit uitkomen als een gewone amusementsroman, in dit geval 'Lijnen.'

(Uit: Nederland 1900, nr.3, p.360-361.)

Genre(s): Fictional Biographies & Memoirs, Romance

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Hoofdstuk 1 Marcel Coenders
00:22:24
Play 02 Hoofdstuk 2 - 3 Marcel Coenders
00:23:02
Play 03 Hoofdstuk 4 - 7 Marcel Coenders
00:33:25
Play 04 Hoofdstuk 8 - 9 Marcel Coenders
00:33:23
Play 05 Hoofdstuk 10 - 12 Marcel Coenders
00:22:58
Play 06 Hoofdstuk 13 - 14 Marcel Coenders
00:32:04
Play 07 Hoofdstuk 15 - 17 Marcel Coenders
00:30:12
Play 08 Hoofdstuk 18 - 20 Marcel Coenders
00:32:57
Play 09 Hoofdstuk 21 - 22 Marcel Coenders
00:24:03
Play 10 Hoofdstuk 23 - 24 Marcel Coenders
00:25:03
Play 11 Hoofdstuk 25 - 27 Marcel Coenders
00:37:22
Play 12 Hoofdstuk 28 - 29 Marcel Coenders
00:29:28
Play 13 Hoofdstuk 30 - 32 Marcel Coenders
00:38:32
Play 14 Hoofdstuk 33 - 34 Marcel Coenders
00:30:32
Play 15 Hoofdstuk 35 - 37 Marcel Coenders
00:32:17
Play 16 Hoofdstuk 38 - 40 Marcel Coenders
00:29:44
Play 17 Hoofdstuk 41 - 43 Marcel Coenders
00:35:44
Play 18 Hoofdstuk 44 Marcel Coenders
00:28:19
Play 19 Hoofdstuk 45 - 46 Marcel Coenders
00:24:32
Play 20 Hoofdstuk 47 - 48 Marcel Coenders
00:33:36
Play 21 Hoofdstuk 49 - 51 Marcel Coenders
00:35:16
Play 22 Hoofdstuk 52 - 53 Marcel Coenders
00:31:17
Play 23 Hoofdstuk 54 Marcel Coenders
00:18:58