Kleine Gedigten voor Kinderen

Hieronymus van Alphen (1746 - 1803)

Jantje zag eens pruimen hangen, o! als eieren zo groot, 't Scheen, dat Jantje zou gaan plukken, schoon zijn vader 't hem verbood.’
‘Daar alleen kan liefde woonen, daar alleen is 't leven zoet, Waar men, blij en ongedwongen, voor elkander alles doet.’
Twee citaten uit Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen. Van Alphen schreef voor zijn zonen drie dichtbundels (’Ziedaar, lieve wigtjes! Een bundel gedigtjes’) en gaf ze aanvankelijk anoniem uit. Deze bundels werden een groot succes, zijn tientallen malen herdrukt en zijn vertaald in het Frans, Duits, Engels, Fries en Maleis.

Gelezen door: Bianca Kramer, Bart de Leeuw, Anna Simon en Peter Zinn.

Genre(s): Poetry

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen Group 00:18:52
Play 02 Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen Group 00:20:36
Play 03 Tweede Vervolg der Kleine Gedigten voor Kinderen Group 00:21:49