Jordens Inre

Otto WITT (1875 - 1923)

This is a short Swedish science fiction story from 1912 about science in Russia.

I Jordens inre får vi ta del av en av Otto Witts framtidsvisioner, utarbetad innan Första Världskriget -- det hela utspelar sig i ett Ryssland där Tsaren inte tvingas abdikera. Genom sina vetenskapliga upptäckter lyckas den egensinnige huvudpersonen stärka nationen samtidigt som han får anledning att förolämpa övriga vetenskapsmän och vetenskapen själv. (Summary by Petra)

Genre(s): General Fiction, Science Fiction

Language: Swedish

Section Chapter Reader Time
Play 01 Kapitel I. Geniet Petra
00:13:38
Play 02 Kapitel II. Grufingeniören och generalen Petra
00:11:16
Play 03 Kapitel III. »A.-B. Jordens Inre Värme» Petra
00:13:22
Play 04 Kapitel IV. Den hemlighetsfulla floden Petra
00:08:20
Play 05 Kapitel V. »Jordens glödande inre är en fabel» Petra
00:15:07
Play 06 Kapitel VI. Jordorganismens sjukdomar Petra
00:04:48
Play 07 Kapitel VII. Ballongfärden Petra
00:06:00
Play 08 Kapitel VIII. Jätteschaktet och ingeniör Pompowski Petra
00:05:40
Play 09 Kapitel IX. Den nya Golfströmmen Petra
00:04:05
Play 10 Kapitel X. Pompowskis tal Petra
00:08:41
Play 11 Kapitel XI. Zarens belöning Petra
00:04:21
Play 12 Kapitel XII. Furst Novaja-Golfa i Kejserliga Bergskollegiet Petra
00:06:20
Play 13 Kapitel XIII. Den konservativa vetenskapen Petra
00:06:12
Play 14 Kapitel XIV. Tjugo år senare Petra
00:05:18