Ιστορίαι (Histories) Βιβλίοv 3 (Book 3)

Thucydides (Θουκυδίδης) (c. 460 BCE - c. 395 BCE)

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση.
Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο 3 από τα 8.

Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurences of his time and human nature.
Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 3 of 8. (Summary by olorou)

Genre(s): Classics (Greek & Latin Antiquity), War & Military, Antiquity

Language: Ancient Greek

Group: Thucydides' Histories (Ancient Greek)

Section Chapter Reader Time
Play 01 01 - Thucydidis Historiae, Book 3: Sections 01-24 olorou
00:28:16
Play 02 02 - Thucydidis Historiae, Book 3: Sections 25-52 olorou
00:36:42
Play 03 03 - Thucydidis Historiae, Book 3: Sections 53-67 olorou
00:22:26
Play 04 04 - Thucydidis Historiae, Book 3: Sections 68-88 olorou
00:25:24
Play 05 05 - Thucydidis Historiae, Book 3: Sections 89-98 olorou
00:14:25
Play 06 06 - Thucydidis Historiae, Book 3: Sections 99-108 olorou
00:13:45
Play 07 07 - Thucydidis Historiae, Book 3: Sections 109-116 olorou
00:11:12