Ιστορίαι (Histories) Βιβλίοv 4 (Book 4)

THUCYDIDES (ΘΟΥΚΥΔΊΔΗΣ) (c. 460 BCE - c. 395 BCE)

Η Ιστορία του Θουκυδίδη εξιστορεί τα πρώτα 20 χρόνια του πολέμου μεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης, που κράτησε από το 431 μέχρι το 404 π.Χ. και είναι γνωστός ως Πελοποννησιακός Πόλεμος. Είναι έργο ζωής ενός καλλιεργημένου, ευσυνείδητου και δραστήριου ανθρώπου, που προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στα γεγονότα της εποχής του και την ανθρώπινη φύση. Το αρχαίο κείμενο διαβασμένο με σύγχρονη νεοελληνική προφορά. Βιβλίο 4 από τα 8. Thucydides' Histories is the history of the first 20 years of the war between Athens and Sparta, which lasted from 431 until 404 B.C., also known as the Peloponnesian War. It is the life's work of a very sophisticated, efficient and active man which gives us a deep insight to the occurences of his time and human nature. Ancient text read with contemporary Greek pronunciation. Book 4 of 8. (Summary by olorou)

Genre(s): Classics (Greek & Latin Antiquity), Antiquity

Language: Ancient Greek

Group: Thucydides' Histories (Ancient Greek)

Section Chapter Reader Time
Play 01 01 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 01-10 olorou
00:13:06
Play 02 02 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 11-16 olorou
00:08:11
Play 03 03 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 17-23 olorou
00:09:03
Play 04 04 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 24-26 olorou
00:07:09
Play 05 05 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 27-32 olorou
00:09:07
Play 06 06 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 33-41 olorou
00:10:33
Play 07 07 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 42-48 olorou
00:09:44
Play 08 08 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 49-57 olorou
00:09:48
Play 09 09 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 58-65 olorou
00:10:09
Play 10 10 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 66-74 olorou
00:13:52
Play 11 11 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 75-83 olorou
00:12:03
Play 12 12 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 84-99 olorou
00:22:23
Play 13 13 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 100-108 olorou
00:12:48
Play 14 14 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 109-123 olorou
00:19:30
Play 15 15 - Thucydidis Historiae, Book 4: Sections 124-135 olorou
00:17:23