Het Ontstaan der Soorten

Charles Darwin (1809 - 1882)
Translated by T. C. Winkler (1822 - 1897)

Het ontstaan der soorten (Engels: The Origin of Species) is het bekendste boek van de Britse bioloog Charles Darwin. In het boek zet Darwin zijn evolutietheorie uiteen, volgens welke al het leven op aarde een gemeenschappelijke afstamming heeft en natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme voor het ontstaan van soorten en de aanpassing van soorten aan hun milieu is. (Introductie door Jozef Van Giel)

In sectie 20 wordt in de audio verwezen naar een figuur, met een link die niet meer werkt. Deze figuur is wel te vinden onder deze link.

Genre(s): Life Sciences

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 00 00 - Inhoud Jozef van Giel
00:13:07
Play 01 01 - Voorberigt van den vertaler Jozef van Giel
00:16:39
Play 02 02 - Inleiding Jozef van Giel
00:14:23
Play 03 03 - Hoofdstuk 1 deel 1: Over wijzigingen die in den tammen staat ontstaan Jozef van Giel
00:17:03
Play 04 04 - Hoofdstuk 1 deel 2: Over de wijzigingen die in den tammen staat ontstaan Jozef van Giel
00:17:44
Play 05 05 - Hoofdstuk 1 deel 3: De afkomst der tamme duif Jozef van Giel
00:20:52
Play 06 06 - Hoofdstuk 1 deel 4: Kunstmatige en onbewuste selectie Jozef van Giel
00:14:24
Play 07 07 - Hoofdstuk 1 deel 5: Onopzettelijke keus Jozef van Giel
00:16:42
Play 08 08 - Hoofdstuk 2 deel 1: Over de wijzigingen en veranderingen die in de natuurstaat onststaan Jozef van Giel
00:21:29
Play 09 09 - Hoofdstuk 2 deel 2: Soorten zijn blijvende rassen Jozef van Giel
00:10:50
Play 10 10 - Hoofdstuk 3 deel 1: Over den strijd voor het bestaan Jozef van Giel
00:13:19
Play 11 11 - Hoofdstuk 3 deel 2: Beletselen voor de vermeerdering Jozef van Giel
00:13:20
Play 12 12 - Hoofdstuk 3 deel 3: Middelen ter beteugeling Jozef van Giel
00:10:28
Play 13 13 - Hoofdstuk 3 deel 4: De Mededinging Jozef van Giel
00:08:56
Play 14 14 - Hoofdstuk 4 deel 1: Over de natuurkeus Jozef van Giel
00:18:50
Play 15 15 - Hoofdstuk 4 deel 2: Over de sexuele keus Jozef van Giel
00:06:52
Play 16 16 - Hoofdstuk 4 deel 3: Voorbeelden van de werking der natuurkeus Jozef van Giel
00:13:23
Play 17 17 - Hoofdstuk 4 deel 4: Over de kruising der individuen Jozef van Giel
00:13:51
Play 18 18 - Hoofdstuk 4 deel 5: Gunstige omstandigheden voor de natuurkeus Jozef van Giel
00:17:22
Play 19 19 - Hoofdstuk 4 deel 6: De uitsterving der soorten Jozef van Giel
00:04:32
Play 20 20 - Hoofdstuk 4 deel 7: De uitspreiding der kenmerken deel 1 Jozef van Giel
00:16:34
Play 21 21 - Hoofdstuk 4 deel 8: De uitspreiding der kenmerken deel 2 Jozef van Giel
00:13:14
Play 22 22 - Hoofdstuk 4 deel 9: De uitspreiding der kenmerken deel 3 Jozef van Giel
00:15:03
Play 23 23 - Hoofdstuk 5 deel 1: Over de wetten der veranderlijkheid. Jozef van Giel
00:07:48
Play 24 24 - Hoofdstuk 5 deel 2: De uitwerkselen van het gebruik en het onbruik. Jozef van Giel
00:12:20
Play 25 25 - Hoofdstuk 5 deel 3: Het gewennen aan het klimaat. Jozef van Giel
00:07:19
Play 26 26 - Hoofdstuk 5 deel 4: Het verband der delen. Jozef van Giel
00:16:04
Play 27 27 - Hoofdstuk 5 deel 5: Veranderlijkheid der delen van verwante soorten. Jozef van Giel
00:17:42
Play 28 28 - Hoofdstuk 5 deel 6: Onderscheiden soorten vertonen gelijke veranderingen. Jozef van Giel
00:12:37
Play 29 29 - Hoofdstuk 5 deel 7: De Gestreepte paarden - overzicht. Jozef van Giel
00:11:44
Play 30 30 - Hoofdstuk 6 deel 1. Bezwaren tegen de leer. Jozef van Giel
00:18:20
Play 31 31 - Hoofdstuk 6 deel 2. Bijzondere gewoonten en lichaamsinrigting. Jozef van Giel
00:17:17
Play 32 32 - Hoofdstuk 6 deel 3. Zeer volkomen en samengestelde werktuigen. Jozef van Giel
00:19:20
Play 33 33 - Hoofdstuk 6 deel 4. Werktuigen van weinig belang. Jozef van Giel
00:13:06
Play 34 34 - Hoofdstuk 6 deel 5. De Angel - overzicht van het hoofdstuk. Jozef van Giel
00:13:59
Play 35 35 - Hoofdstuk 7 deel 1. Over het instinkt. Jozef van Giel
00:12:58
Play 36 36 - Hoofdstuk 7 deel 2. Het instinkt in de tamme staat - de koekoek. Jozef van Giel
00:14:54
Play 37 37 - Hoofdstuk 7 deel 3. Slavenmakende mieren. Jozef van Giel
00:12:26
Play 38 38 - Hoofdstuk 7 deel 4. Het cellen bouwen der honingbij. Jozef van Giel
00:13:47
Play 39 39 - Hoofdstuk 7 deel 5. Onvruchtbare mieren - Overzicht. Jozef van Giel
00:19:19
Play 40 40 - Hoofdstuk 8 deel 1. Over de verbastering. Jozef van Giel
00:12:02
Play 41 41 - Hoofdstuk 8 deel 2. Vruchtbare basterden. Jozef van Giel
00:12:07
Play 42 42 - Hoofdstuk 8 deel 3. Over wetten die de onvruchtbaarheid der eerste kruisingen en der basterden beheersen. Jozef van Giel
00:10:53
Play 43 43 - Hoofdstuk 8 deel 4. Over de entingen. Jozef van Giel
00:09:16
Play 44 44 - Hoofdstuk 8 deel 5. Oorzaken van onvruchtbaarheid bij kruisigen en bastaarden. Jozef van Giel
00:10:32
Play 45 45 - Hoofdstuk 8 deel 6. Over vruchtbaarheid der rassen indien zij gekruist worden en die der kruislingen. Jozef van Giel
00:10:55
Play 46 46 - Hoofdstuk 8 deel 7. Vergelijking tussen basterden en kruislingen - overzicht. Jozef van Giel
00:13:11
Play 47 47 - Hoofdstuk 9 deel 1. Over de onvolkomenheden der geologische geschiedenis. Jozef van Giel
00:07:35
Play 48 48 - Hoofdstuk 9 deel 2. Over het verloop van tijd. Jozef van Giel
00:13:26
Play 49 49 - Hoofdstuk 9 deel 3. Over de armoede onzer paleontologische verzameling. Jozef van Giel
00:14:32
Play 50 50 - Hoofdstuk 9 deel 4. Fossielenvoerende bezinksels. Jozef van Giel
00:18:27
Play 51 51 - Hoofdstuk 9 deel 5. Over de plotselinge verschijning van gehele groepen van verwante soorten. Jozef van Giel
00:10:34
Play 52 52 - Hoofdstuk 9 deel 6. Over plotselinge verschijning van groepen verwante soorten in de oudste fossielenvoerende lagen. Jozef van Giel
00:11:14
Play 53 53 - Hoofdstuk 10 deel 1. Over de geologische opvolging der bewerktuigde wezens. Jozef van Giel
00:12:24
Play 54 54 - Hoofdstuk 10 deel 2. Over de uitsterving. Jozef van Giel
00:11:18
Play 55 55 - Hoofdstuk 10 deel 3. Over de vormen des levens die bijna gelijktijdig over de gehele aarde veranderen. Jozef van Giel
00:14:16
Play 56 56 - Hoofdstuk 10 deel 4. Over de verwantschap van uitgestorven soorten tot elkander en tot levende vormen. Jozef van Giel
00:09:47
Play 57 57 - Hoofdstuk 10 deel 5. Verwantschappen. Jozef van Giel
00:08:00
Play 58 58 - Hoofdstuk 10 deel 6. Over de ontwikkelingstoestand van oude vormen. Jozef van Giel
00:12:23
Play 59 59 - Hoofdstuk 10 deel 7. Overzicht van het vorige en van dit hoofdstuk. Jozef van Giel
00:09:10
Play 60 60 - Hoofdstuk 11 deel 1. Over de verspreiding der soorten over de aarde. Jozef van Giel
00:10:12
Play 61 61 - Hoofdstuk 11 deel 2. Onderling verband der wezens. Jozef van Giel
00:14:33
Play 62 62 - Hoofdstuk 11 deel 3. Over de middelen ter verspreiding. Jozef van Giel
00:10:55
Play 63 63 - Hoofdstuk 11 deel 4. Zaadkorrels in vogels. Jozef van Giel
00:10:42
Play 64 64 - Hoofdstuk 11 deel 5. De verspreiding gedurende den ijstijd. Jozef van Giel
00:13:28
Play 65 65 - Hoofdstuk 11 deel 6. Verhuizingen in den ijstijd. Jozef van Giel
00:14:08
Play 66 66 - Hoofdstuk 11 deel 7. Gevolgen van den ijstijd. Jozef van Giel
00:12:59
Play 67 67 - Hoofdstuk 12 deel 1. De verspreiding der soorten over de aarde - vervolg. Jozef van Giel
00:14:12
Play 68 68 - Hoofdstuk 12 deel 2. Over de bewoners der eilanden. Jozef van Giel
00:14:34
Play 69 69 - Hoofdstuk 12 deel 3. Bewoners van eilanden. Jozef van Giel
00:14:21
Play 70 70 - Hoofdstuk 12 deel 4. Spotlijsters der galapagos-eilanden. Jozef van Giel
00:12:05
Play 71 71 - Hoofdstuk 12 deel 5. Overzicht van het voorgaande en van dit hoofdstuk. Jozef van Giel
00:08:56
Play 72 72 - Hoofdstuk 13 deel 1. Over de wederkerige verwantschappen der bewerktuigde wezens - over de vormleer, de kiemleer en de werktuigen die in beginsel aanwezig zijn. Jozef van Giel
00:14:48
Play 73 73 - Hoofdstuk 13 deel 2. Rangschikking. Jozef van Giel
00:13:46
Play 74 74 - Hoofdstuk 13 deel 3. Rangschikking deel 2. Jozef van Giel
00:11:39
Play 75 75 - Hoofdstuk 13 deel 4. Willekeurige rangschikking. Jozef van Giel
00:12:22
Play 76 76 - Hoofdstuk 13 deel 5. Over de vormleer, morfologie. Jozef van Giel
00:12:12
Play 77 77 - Hoofdstuk 13 deel 6. Over de kiemleer, Embryologie. Jozef van Giel
00:14:04
Play 78 78 - Hoofdstuk 13 deel 7. Veranderingen van werktuigen. Jozef van Giel
00:11:07
Play 79 79 - Hoofdstuk 13 deel 8. Over werktuigen die slechts in beginsel aanwezig of mislukt zijn. Jozef van Giel
00:19:47
Play 80 80 - Hoofdstuk 14 deel 1. Algemeen overzicht en besluit. Jozef van Giel
00:15:33
Play 81 81 - Hoofdstuk 14 deel 2. Algemeen overzicht en besluit. Jozef van Giel
00:16:37
Play 82 82 - Hoofdstuk 14 deel 3. Algemeen overzicht en besluit. Jozef van Giel
00:16:14
Play 83 83 - Hoofdstuk 14 deel 4. Algemeen overzicht en besluit. Jozef van Giel
00:09:21
Play 84 84 - Hoofdstuk 14 deel 5. Algemeen overzicht en besluit. Jozef van Giel
00:13:05
Play 85 85 - Naschrift van de vertaler Jozef van Giel
00:05:36