Herakles

Louis Couperus (1863 - 1923)

Dat Couperus' nieuwste werk ‘Herakles’ een roman in twee deelen heet, zal wel een uitgevers-wensch zijn. Het is de omdichting der mythe tot een modern verhaal, een nieuwe beleving der aloude vertelling, in scène gezet met heel het naturalistisch décor en de hoogdravende prozamuziek, naar de gegevens ook van beeldhouwwerken en muurschilderingen, al waarover onze groote regisseur van mythologische divertissementen, tegelijk een enthousiast kunstkenner, Louis Couperus, beschikt. De bont afwisselende voorstelling loont uw avond; want in één avond vliegt men die twee deelen door. Het is dan ook een waar virtuoozen-stuk, één voor één alle de werken van Herakles af te handelen en het zóó te doen, dat het bijna nergens eentonig wordt, integendeel, dat het boeit, amuseert en onze bewonderende bravo's telkens weer afdwingt. Onderwijl herkent men, in verschillende pose's van den Held, met voldoening de befaamde Hercules-beelden en roemt de kunst, waarmeê de regisseur op geheel natuurlijke wijze daarvan partij wist te trekken. - Samenvatting van Carel Scharten. (De Gids 1914)

Genre(s): Myths, Legends & Fairy Tales, Sagas

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Hoofdstuk 1 - 2 Marcel Coenders
00:35:05
Play 02 Hoofdstuk 3 - 6 Marcel Coenders
00:28:53
Play 03 Hoofdstuk 7 - 8 Marcel Coenders
00:24:08
Play 04 Hoofdstuk 9 - 10 Marcel Coenders
00:32:01
Play 05 Hoofdstuk 11 -12 Marcel Coenders
00:31:29
Play 06 Hoofdstuk 13 Marcel Coenders
00:28:08
Play 07 Hoofdstuk 14 Marcel Coenders
00:24:44
Play 08 Hoofdstuk 15 Marcel Coenders
00:32:08
Play 09 Hoofdstuk 16 - 18 Marcel Coenders
00:38:41
Play 10 Hoofdstuk 19 Marcel Coenders
00:30:38
Play 11 Hoofdstuk 20 Marcel Coenders
00:25:05
Play 12 Hoofdstuk 21 - 22 Marcel Coenders
00:24:47
Play 13 Hoofdstuk 23 - 24 Marcel Coenders
00:25:07
Play 14 Hoofdstuk 25 - 26 Marcel Coenders
00:34:52
Play 15 Hoofdstuk 27 - 29 Marcel Coenders
00:33:00
Play 16 Hoofdstuk 30 - 31 Marcel Coenders
00:31:23
Play 17 Hoofdstuk 32 - 33 Marcel Coenders
00:41:56
Play 18 Hoofdstuk 34 - 35 Marcel Coenders
00:39:27
Play 19 Hoofdstuk 36 - 37 Marcel Coenders
00:33:45
Play 20 Hoofdstuk 38 Marcel Coenders
00:26:13
Play 21 Hoofdstuk 39 - 40 Marcel Coenders
00:30:55
Play 22 Hoofdstuk 42 - 43 Marcel Coenders
00:34:46
Play 23 Hoofdstuk 41 Marcel Coenders
00:29:55
Play 24 Hoofdstuk 44 - 45 Marcel Coenders
00:40:25
Play 25 Hoofdstuk 46 - 47 Marcel Coenders
00:32:06
Play 26 Hoofdstuk 48 Marcel Coenders
00:27:12
Play 27 Hoofdstuk 49 Marcel Coenders
00:46:52