Fidessa

Louis Couperus (1863 - 1923)

Couperus, van wien wij sedert zijn onvergelijkelijke Psyché niets mochten hooren, is weer aan het vertellen gegaan, zooals slechts hij onder onze Nederlandsche prozaschrijvers dat kan.
En hij vertelt ons thans van Fidessa, de nimf die zweefde en zong en speelde met hare zusteren op de vochtige weide, tokkelend de maanlichtsnaren en die eerst op den Eenhoorn, het edele dier met het sneeuwblanke lijf, wordt meegevoerd door het donkere bosch waar de inktschaduwen van de takken druipen en dan op de heide neergeworpen, door een geharnast ridder, Sans-Joye, wordt opgenomen op zijn paard en gereden naar zijn versterkt kasteel in de stad. - Summary by R.P.J. Tutein Nolthenius, ‘Bibliographie.’ In: De Gids.

Genre(s): Myths, Legends & Fairy Tales, Romance, Sagas

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Hoofdstuk 1 - 2 Marcel Coenders
00:22:59
Play 02 Hoofdstuk 3 - 4 Marcel Coenders
00:34:22
Play 03 Hoofdstuk 5 Marcel Coenders
00:22:17
Play 04 Hoofdstuk 6 Marcel Coenders
00:28:23
Play 05 Hoofdstuk 7 - 8 Marcel Coenders
00:25:27
Play 06 Hoofdstuk 9 - 10 Marcel Coenders
00:24:35
Play 07 Hoofdstuk 11 - 12 Marcel Coenders
00:34:31