En Nyckfull kvinna del 4 - Modern

Emilie Flygare-Carlén (1807 - 1892)

Fjärde delen av Emilie Flygare-Carléns ”En Nyckfull kvinna” med titeln ”Modern” börjar med att Ediths och Ernsts äktenskap är i kris. Svartsjuka krafter i bakgrunden har drivit sitt fula spel vilket nästan lett till att Edith varit beredd att lämna Ernst. Ernst har nu fört henne till farbror Jannes ”patriarkat” i Grandalen, betänkt på att upplösa äktenskapet. Det kommer dock till försoning, och det visar sig att Edith väntar barn. Men många problem möter även i den här sista delen. Ett misslyckat arrende, och mer intriger, tvingar dem att bryta upp ytterligare en gång, och de hamnar i en fattig gränd i Stockholm. Men fattigdom och problem för dem samtidigt närmare varandra, och i Stockholm kommer de att så småningom på nytt sammanträffa med den stolta hovrättsrådinnan, Ediths mor, och Ediths syster Olga, vars äktenskap med den intrigerande baron Abbe är ett stort misslyckande.

Trådarna knyts samman, hemligheter avslöjas. och ett nytt, bättre liv väntar nog för mer än Ediths och Ernsts lilla familj. (Sammanfattning: Lars Rolander)

Genre(s): General Fiction

Language: Swedish

Group: En nyckfull kvinna

Section Chapter Reader Time
Play 01 Kapitel 27 - Patriarkatet Lars Rolander (1942-2016)
00:20:30
Play 02 Kapitel 28 - Förtvivlan Lars Rolander (1942-2016)
00:16:57
Play 03 Kapitel 29 - Tecknet Lars Rolander (1942-2016)
00:18:57
Play 04 Kapitel 30 - Ankomsten till Grandalen Lars Rolander (1942-2016)
00:21:41
Play 05 Kapitel 31 - En afton på Dagby Lars Rolander (1942-2016)
00:14:13
Play 06 Kapitel 32 - Fortsättning av en afton på Dagby Lars Rolander (1942-2016)
00:14:34
Play 07 Kapitel 33 - Återseendet Lars Rolander (1942-2016)
00:20:53
Play 08 Kapitel 34 - Halvt annat år senare Lars Rolander (1942-2016)
00:14:02
Play 09 Kapitel 35 - Förödmjukelsen Lars Rolander (1942-2016)
00:14:47
Play 10 Kapitel 36 - En kinkig överraskning Lars Rolander (1942-2016)
00:21:05
Play 11 Kapitel 37 - Brev från friherinnan Olga till sin mor - Kapitel 38 - En mor Lars Rolander (1942-2016)
00:29:00
Play 12 Kapitel 39 - En födelsedag Lars Rolander (1942-2016)
00:27:28
Play 13 Kapitel 40 - Sorgen Lars Rolander (1942-2016)
00:18:55
Play 14 Kapitel 41 - Ett brev från farbror Janne - Kapitel 42 - Den 11 april Lars Rolander (1942-2016)
00:18:00
Play 15 Kapitel 43 - Den 12 april Lars Rolander (1942-2016)
00:11:47
Play 16 Kapitel 44 - Hustrun, älskarinnan och mannen Lars Rolander (1942-2016)
00:19:10
Play 17 Kapitel 45 - I vagnen, i vindsvåningen och i salongen Lars Rolander (1942-2016)
00:27:04
Play 18 Kapitel 46 - Skuggspelet - Kapitel 47 - Ett uppträde som farbror Janne borde ha bevistat Lars Rolander (1942-2016)
00:22:12
Play 19 Kapitel 48 - Förmiddags-scener dagen därefter Lars Rolander (1942-2016)
00:21:02
Play 20 Kapitel (49) 50 - Sista skiftet i Ediths roman Lars Rolander (1942-2016)
00:22:52