Elizabeth Musch

Jacob van Lennep (1802 - 1868)

Een historisch vrijwel correcte beschrijving van het leven van Elisabeth Musch (kleindochter van Jacob Cats) en haar man Henri de Fleury de Culan (heer van Buat) in de tijd van Jan de Witt tot 1666 in de Nederlanden. (Marcel Coenders)

Genre(s): Fictional Biographies & Memoirs, Romance

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 00 Voorbericht Marcel Coenders
00:02:30
Play 01 Deel 1 - Hoofdstuk 1 - Een kraamkamer Marcel Coenders
00:28:02
Play 02 Deel 1 - Hoofdstuk 2 - Een onverwacht voorstel Marcel Coenders
00:26:53
Play 03 Deel 1 - Hoofdstuk 3 - 't Welk aantoont, hoe alle zaken twee kanten hebben. Marcel Coenders
00:23:28
Play 04 Deel 1 - Hoofdstuk 4 - Handelende over de negotie, welke Buat deed, zonder er veel rijker door te worden. Marcel Coenders
00:31:52
Play 05 Deel 1 - Hoofdstuk 5 - Waarin door een nieuw voorbeeld de waarheid bewezen wordt van de oude spreuk: Dat niets veranderlijker is dan de mensch. Marcel Coenders
00:31:33
Play 06 Deel 1 - Hoofdstuk 6 - Waarin de uitslag wordt verhaald van het bezoek van Buat by den Heer Van Espenblad. Marcel Coenders
00:24:13
Play 07 Deel 1 - Hoofdstuk 7 - Waarin verhaald wordt, welke taak door De Witt aan Buat werd opgedragen. Marcel Coenders
00:24:38
Play 08 Deel 1 - Hoofdstuk 8 - Handelende over de byeenkomst ten huize van Buat, en over de gevolgen daarvan. Marcel Coenders
00:20:15
Play 09 Deel 1 - Hoofdstuk 9 - Waarin de antwoorden uit Engeland komen en wat daarmede voorviel. Marcel Coenders
00:32:50
Play 10 Deel 1 - Hoofdstuk 10 - Een speelparty by Montbas. Marcel Coenders
00:44:06
Play 11 Deel 1 - Hoofdstuk 11 - Een avondmaaltijd by Gourville. Marcel Coenders
00:42:45
Play 12 Deel 1 - Hoofdstuk 12 - Buat ontfangt onverwachte bezoeken. Marcel Coenders
00:38:46
Play 13 Deel 1 - Hoofdstuk 13 - Wat raad mevrouw Aarssen aan hare nicht gaf. Marcel Coenders
00:28:35
Play 14 Deel 2 - Hoofdstuk 1 - Een jachtparty. Marcel Coenders
00:31:46
Play 15 Deel 2- Hoofdstuk 2 - 't Welk een vervolg is op het voorgaande. Marcel Coenders
00:25:47
Play 16 Deel 2- Hoofdstuk 3 - De kamerdienaar Thomson legt bezoeken af. Marcel Coenders
00:26:12
Play 17 Deel 2- Hoofdstuk 4 - Waarin verhaald wordt, wat in het kabinet van d'Estrades verhandeld werd. Marcel Coenders
00:36:23
Play 18 Deel 2- Hoofdstuk 5 - Waarin Van Espenblad bewijzen geeft van verkleefdheid aan zijn vrienden. Marcel Coenders
00:35:30
Play 19 Deel 2 - Hoofdstuk 6 - Waarin verhaald wordt, hoe mevrouw Buat een brief opstelt en zich laat kappen. Marcel Coenders
00:31:24
Play 20 Deel 2 - Hoofdstuk 7 - Een receptie by de Princes-Douairière. Marcel Coenders
00:51:52
Play 21 Deel 2 - Hoofdstuk 8 - Buat is knorrig op zijn vrouw en legt bezoeken af. Marcel Coenders
00:35:57
Play 22 Deel 2 - Hoofdstuk 9 - Verhalende, wat er ten huize des heeren Van Heenvliet besproken werd, en welke tijding Buat by zijn t'huiskomst vond. Marcel Coenders
00:35:50
Play 23 Deel 2 - Hoofdstuk 10 - Waarin Buat en zijn vrouw beiden van huis gaan, en de geschiedenis een grooten sprong voorwaarts doet. Marcel Coenders
00:39:41
Play 24 Deel 2 - Hoofdstuk 11 - Waarin Buat en zijn vrouw weér t'huis komen en de geschiedenis een nog grooter sprong voorwaarts doet. Marcel Coenders
00:38:01
Play 25 Deel 3 - Hoofdstuk 1 - Hetwelk handelt van de ontdekking, door De Witt en Van Espenblad gedaan. Marcel Coenders
00:21:06
Play 26 Deel 3 - Hoofdstuk 2 - Waarin de kleine Joris en de raadpensionaris zich beiden doen gelden. Marcel Coenders
00:42:48
Play 27 Deel 3 - Hoofdstuk 3 - Waarin de wandelingen van Buat door Den Haag worden verhaald. Marcel Coenders
00:33:27
Play 28 Deel 3 - Hoofdstuk 4 - Buat voor Gekommitteerde Raden. Marcel Coenders
00:16:59
Play 29 Deel 3 - Hoofdstuk 5 - Elizabeth ontfangt een onwelkom bezoek. Marcel Coenders
00:50:12
Play 30 Deel 3 - Hoofdstuk 6 - Waarin Mr. Florisz als chirurgijn en als samenzweerder optreedt. Marcel Coenders
00:46:51
Play 31 Deel 3 - Hoofdstuk 7 - Van Espenblad geeft zich vrij wat moeite. Marcel Coenders
00:41:40
Play 32 Deel 3 - Hoofdstuk 8 - Waarin tante Aarssen weder ten tooneele verschijnt. Marcel Coenders
00:26:06
Play 33 Deel 3 - Hoofdstuk 9 - Wendela Bicker. Marcel Coenders
00:37:16
Play 34 Deel 3 - Hoofdstuk 10 - 't Welk meer officieels bevat dan het vorige, en dus ook tot een meer gewichtige uitkomst leidt. Marcel Coenders
00:23:22
Play 35 Deel 3 - Hoofdstuk 11 - Hetwelk een nog stelliger rezultaat geeft dan het voorgaande. Marcel Coenders
00:37:13