Duizend en één Nacht, Derde deel

Anonymous

Koning Schahriar denkt door zijn vrouw bedrogen te zijn. Om herhaling te voorkomen besluit hij voortaan elke avond een nieuwe vrouw te trouwen die hij de volgende ochtend laat doden door zijn grootvizier. De dochter van deze grootvizier, Scheherazade, wil met de koning trouwen om haar volk te redden. Om aan de executie te ontkomen vertelt zij de koning in de huwelijksnacht een verhaal dat nog niet af is. De koning benieuwd naar het einde van het verhaal laat haar één nacht extra leven. De volgende nacht komt het vervolg, maar ook dat verhaal is niet af. De koning gunt haar nog een nacht. Dit houdt Scheherazade 1001 nachten vol en elke nacht wordt afgesloten met een onvoltooid verhaal. De koning is zo van haar gaan houden dat hij haar laat leven en geen vrouwen meer laat doden. In dit derde deel de verhalen van de barbier en zijn broers. - Summary by Marcel Coenders

Genre(s): Myths, Legends & Fairy Tales

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 De geschiedenis van den kleinen gebochelde Marcel Coenders
00:24:27
Play 02 De geschiedenis van de christen koopman Marcel Coenders
00:47:05
Play 03 De geschiedenis van de muzelmansche koopman Marcel Coenders
00:42:40
Play 04 De geschiedenis van de joodsche geneesheer Marcel Coenders
00:40:05
Play 05 De geschiedenis van de kleermaker Marcel Coenders
00:58:42
Play 06 De geschiedenis van de barbier Marcel Coenders
00:06:57
Play 07 De geschiedenis van den eersten broeder van den barbier Marcel Coenders
00:15:54
Play 08 De geschiedenis van den tweeden broeder van den barbier Marcel Coenders
00:21:10
Play 09 De geschiedenis van den derden broeder van den barbier Marcel Coenders
00:17:12
Play 10 De geschiedenis van den vierden broeder van den barbier Marcel Coenders
00:14:35
Play 11 De geschiedenis van den vijfden broeder van den barbier Marcel Coenders
00:33:30
Play 12 De geschiedenis van den zesden broeder van den barbier Marcel Coenders
00:32:09
Play 13 De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 1 Marcel Coenders
00:30:31
Play 14 De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 2 Marcel Coenders
00:29:18
Play 15 De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 3 Marcel Coenders
00:28:42
Play 16 De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 4 Marcel Coenders
00:27:19
Play 17 De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 5 Marcel Coenders
00:31:07
Play 18 De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 6 Marcel Coenders
00:29:57
Play 19 De geschiedenis van Abdoul-Hassan en Schemselnihar – deel 7 Marcel Coenders
00:29:22