De Vorst

Niccolò Machiavelli (1469 - 1527)
Translated by Theodorus Marinus Roest Van Limburg (1806 - 1887)

Het boek bevat raadgevingen voor vorsten over hoe ze hun staat moeten besturen. De voornaamste bezigheid van de vorst moest volgens hem het bemachtigen, consolideren en in stand houden van zijn macht zijn. Hij was vol bewondering voor grote staatsmannen, omdat ze eenheid, orde, vrede en voorspoed brachten voor de bevolking. Hij maakte een onderscheid tussen de heersers en het volk; tussen degenen die willen heersen en degenen die niet beheerst willen worden. Hij koos duidelijk de kant van de heersers.

Machiavelli was op zoek naar een principe nuovo (nieuwe vorst) om de vreemdelingen te verdrijven en Italië te herenigen. Hiermee had hij voornamelijk de Katholieke Kerk op het oog, die hij het liefst verbannen zag uit de Florentijnse stadstaat. Hij wijdde zijn leven aan het Italiaanse vaderland en wilde dat Italië opnieuw zo groot en machtig werd als het oude Rome. Machiavelli staat bekend om amorele machtspolitiek op basis van staatsmacht, militaire kracht en een open oog voor machtsuitbreiding. - Summary by Wikipedia

Genre(s): Political Science

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Voorrede deel 1 Jozef van Giel
00:18:02
Play 02 Kort berigt. Het leven en de schriften van Machiavelli Jozef van Giel
00:17:18
Play 03 Aan zijne doorluchtigheid Laurens van Medici. Jozef van Giel
00:03:42
Play 04 Hoofdstuk I. Verschillende soorden van oppermagt; en hoe men dezelve verkijgt. Jozef van Giel
00:01:38
Play 05 Hoofdstuk II. Erfelijke staten. Jozef van Giel
00:02:05
Play 06 Hoofdstuk III. Toegevoegde staten Jozef van Giel
00:21:15
Play 07 Hoofdstuk IV. Waarom het rijk van Darius, door Alexander verorverd, na Alexanders dood, tegen zijne opvolgers niet opstond. Jozef van Giel
00:07:48
Play 08 Hoofdstuk V. Hoe men steden of staten behandelen moet, welke voor dat zij verorverd werden, volgens hunne eigen wetten leefden. Jozef van Giel
00:03:46
Play 09 Hoofdstuk VI. Over de nieuwe staten, welke men met eigene wapenen en eigen beleid verkrijgt. Jozef van Giel
00:08:59
Play 10 Hoofdstuk VII. Over nieuwe staten welke men met vreemde hulp en door geluk verkrijgt. Jozef van Giel
00:18:56
Play 11 Hoofdstuk VIII. Over degenen die door misdaden den troon verkregen hebben. Jozef van Giel
00:11:36
Play 12 Hoofdstuk IX. Over de verkozen vorst. Jozef van Giel
00:09:03
Play 13 Hoofdstuk X. Over de uitwendige magt der staten. Jozef van Giel
00:04:57
Play 14 Hoofdstuk XI. Over geestelijke staten. Jozef van Giel
00:06:16
Play 15 Hoofdstuk XII. Over het krijgsvolk. Jozef van Giel
00:13:06
Play 16 Hoofdstuk XIII. Vervolg. Jozef van Giel
00:09:37
Play 17 Hoofdstuk XIV. Hoe de vorst zich omtrent de krijgskunde te gedragen heeft. Jozef van Giel
00:06:18
Play 18 Hoofdstuk XV. Over hetgeen den menschen, en vooral den vorsten, lof of blaam aanbrengt. Jozef van Giel
00:03:44
Play 19 Hoofdstuk XVI. Mildheid en gierigheid. Jozef van Giel
00:06:04
Play 20 Hoofdstuk XVII. Wreedheid en zachtmoedigheid: en of het beter is bemind dan gevreesd te zijn. Jozef van Giel
00:08:36
Play 21 Hoofdsdtuk XVIII. Hoe de vorsten hune trouw behooren te houden. Jozef van Giel
00:07:15
Play 22 Hoofdstuk XIX. Men moet vermijden zich veracht en gehaat te maken. Jozef van Giel
00:26:37
Play 23 Hoofdstuk XX. Over vestingen en eenige andere middelen van gezag. Jozef van Giel
00:11:36
Play 24 Hoofdstuk XXI. Hoe een vorst zich gedragen moet om roem te verwerven. Jozef van Giel
00:08:28
Play 25 Hoofdstuk XXII. Over de hooge ambtenaren der vorsten. Jozef van Giel
00:03:38
Play 26 Hoofdstuk XXIII. Hoe men de vleijerij ontgaat. Jozef van Giel
00:05:05
Play 27 Hoofdstuk XXIV. Waardoor de vorsten van Italië hunne staten verloren hebben. Jozef van Giel
00:04:11
Play 28 Hoofdstuk XXV. Hoe veel de fortuin in de menschelijke zaken vermag; en hoe men haar werstaan kan. Jozef van Giel
00:08:54
Play 29 Hoofstuk XXVI. Opwekking om Italië van de barbaren te bevrijden. Jozef van Giel
00:10:51