De scharlaken letter

Nathaniel Hawthorne (1804 - 1864)

Het werk is een tafereel van het booze in den mensch. Er treden weinig personen in op, maar toch is er handeling genoeg. De hoofdpersoon is eene gevallene, beklagenswaardige vrouw. Het eerst zien wij haar op 't schavot, om haar vergrijp ten toon gesteld. Zij staat daar voor 't oog der menigte met eene zuigeling, de vrucht van verboden hartstogt, op den arm, en eene scharlaken schandletter a, (adultère) op de borst; gedoemd om dat eerloos merk tot aan haren dood te dragen.. Vaderlandsche Letteroefeningen. P. Ellerman, Amsterdam 1854

Genre(s): Historical Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 1 Marcel Coenders
00:27:25
Play 02 Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 2 Marcel Coenders
00:34:05
Play 03 Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 3 Marcel Coenders
00:36:53
Play 04 Het Douane-Gebouw - Inleiding tot de Scharlaken Letter - deel 4 Marcel Coenders
00:30:48
Play 05 1. De gevangenisdeur Marcel Coenders
00:04:28
Play 06 2. Het marktplein Marcel Coenders
00:29:18
Play 07 3. De herkenning Marcel Coenders
00:26:57
Play 08 4. Het onderhoud Marcel Coenders
00:20:05
Play 09 5. Hester met haar naald Marcel Coenders
00:30:34
Play 10 6. Paarl Marcel Coenders
00:31:11
Play 11 8. Het elfenkind en de prediker Marcel Coenders
00:20:44
Play 12 7. De hal van de gouverneur Marcel Coenders
00:26:12
Play 13 9. De geneesheer Marcel Coenders
00:30:43
Play 14 10. De arts en zijn patiënt Marcel Coenders
00:30:26
Play 15 11. Het binnenste van een hart Marcel Coenders
00:22:37
Play 16 12. Des priesters nachtwake Marcel Coenders
00:33:30
Play 17 13. Een ander gezicht op Hester Marcel Coenders
00:25:54
Play 18 14. Hester en de geneesheer Marcel Coenders
00:18:37
Play 19 15. Hester en Paarl Marcel Coenders
00:18:21
Play 20 16. Een uitstapje naar het woud Marcel Coenders
00:17:14
Play 21 17. De herder en zijn parochiane Marcel Coenders
00:27:26
Play 22 18. Een stroom zonneschijn Marcel Coenders
00:18:35
Play 23 19. Het kind aan den oever der beek Marcel Coenders
00:20:27
Play 24 20. De prediker in een lastig parket Marcel Coenders
00:33:10
Play 25 21. De feestdag van Nieuw-Engeland Marcel Coenders
00:26:36
Play 26 22. De optocht Marcel Coenders
00:31:46
Play 27 23. De onthulling van de Scharlaken letter Marcel Coenders
00:25:22
Play 28 24. Besluit Marcel Coenders
00:19:10