De Roos van Dekama

Jacob van Lennep (1802 - 1868)

Verhaal over de zeden en gewoonten in de middeleeuwen verteld aan de hand van de vrijheidsstrijd van de Friezen tegen de Hollanders in 1341. Maar het is meer dan alleen maar een spannende ridderroman:

Wie op de fantastische schildering van exceptioneele personen belust is, zooals de hedendaagsche literatuur onzer naburen die meestal aanbiedt, zal zich bedrogen vinden: hij zal hier slechts menschen aantreffen, zooals zij nog heden ten dage zijn, met hun goede en slechte hoedanigheden, met hun driften en hartstochten,--maar gewijzigd naar de denkbeelden, zeden en gebruiken van den tijd. Maar hij zal, na het ten einde brengen dezer bladeren, de waarheid daarin bevestigd vinden der stelling, dat, zoo niet al het goede op deze wereld zijn loon noch het kwade zijn straf ontmoet, diegene ten minste, die zich laat overmeesteren door eenigen hartstocht, al ware die zelfs uit zijn oorsprong te billijken, altijd zal achterstaan bij hem, die, uit welk beginsel dan ook, de omstandigheden niet vooruitloopt, zijn gemoedskalmte bewaart, en, gelijk de schrijver zich uitdrukt, aan wien wij ons motto ontleenen: Wacht en stille sitt. (Jacob van Lennep)

Genre(s): Action & Adventure Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 00 Voorwoord Marcel Coenders
00:26:17
Play 01 Hoofdstuk 1 Marcel Coenders
00:17:21
Play 02 Hoofdstuk 2 Marcel Coenders
00:33:03
Play 03 Hoofdstuk 3 Marcel Coenders
00:38:41
Play 04 Hoofdstuk 4 Marcel Coenders
00:46:15
Play 05 Hoofdstuk 5 Marcel Coenders
00:43:06
Play 06 Hoofdstuk 6 Marcel Coenders
00:30:19
Play 07 Hoofdstuk 7 Marcel Coenders
00:41:23
Play 08 Hoofdstuk 8 Marcel Coenders
00:45:52
Play 09 Hoofdstuk 9 Marcel Coenders
00:39:49
Play 10 Hoofdstuk 10 Marcel Coenders
00:29:45
Play 11 Hoofdstuk 11 Marcel Coenders
00:26:39
Play 12 Hoofdstuk 12 Marcel Coenders
00:36:12
Play 13 Hoofdstuk 13 Marcel Coenders
00:33:10
Play 14 Hoofdstuk 14 Marcel Coenders
00:36:54
Play 15 Hoofdstuk 15 Marcel Coenders
00:45:15
Play 16 Hoofdstuk 16 Marcel Coenders
00:40:53
Play 17 Hoofdstuk 17 Marcel Coenders
00:30:01
Play 18 Hoofdstuk 18 Marcel Coenders
00:32:57
Play 19 Hoofdstuk 19 Marcel Coenders
00:44:57
Play 20 Hoofdstuk 20 Marcel Coenders
00:32:00
Play 21 Hoofdstuk 21 Marcel Coenders
00:38:24
Play 22 Hoofdstuk 22 Marcel Coenders
00:39:25
Play 23 Hoofdstuk 23 Marcel Coenders
00:35:37
Play 24 Hoofdstuk 24 Marcel Coenders
00:37:31
Play 25 Hoofdstuk 25 Marcel Coenders
00:33:42
Play 26 Hoofdstuk 26 Marcel Coenders
00:54:45
Play 27 Hoofdstuk 27 Marcel Coenders
00:51:29
Play 28 Hoofdstuk 28 Marcel Coenders
00:32:08
Play 29 Hoofdstuk 29 Marcel Coenders
00:36:39
Play 30 Hoofdstuk 30 Marcel Coenders
00:40:02
Play 31 Hoofdstuk 31 Marcel Coenders
00:37:31
Play 32 Hoofdstuk 32 Marcel Coenders
00:26:12
Play 33 Hoofdstuk 33 Marcel Coenders
00:50:29
Play 34 Hoofdstuk 34 Marcel Coenders
00:50:35
Play 35 Hoofdstuk 35 Marcel Coenders
00:43:29
Play 36 Hoofdstuk 36 Marcel Coenders
01:07:33