Camera Obscura

Nicolaas Beets (1814 - 1903)

De Camera Obscura is een verzameling verhalen en beschouwingen van Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets. "De Camera", zoals het boek gemeenzaam is gaan heten, verscheen in 1839. Beets schreef de meeste stukken in 1837 als student Godgeleerdheid in Leiden. Het boek geeft een beeld van het Nederland van de trekschuit en de postkoets, waar rond die tijd gewerkt wordt aan de eerste spoorlijn. Het bekendste gedeelte van het boek is dat over de familie Stastok. Hierin gaat Hildebrand logeren bij een oom en tante die de vleesgeworden burgermensen zijn uit het begin 19e eeuw. Schrijnend is "Het diakenhuismannetje vertelt zijn verhaal", dat blijk geeft van inzicht van de schrijver in de wantoestanden in zijn tijd. [Wikipedia]

Genre(s): Single Author Collections

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 00 Voorberichten Marcel Coenders
00:20:15
Play 01 Jongens Rechosen
00:08:25
Play 02 Kinderrampen Marcel Coenders
00:25:04
Play 03 Een Beestenspel Carola Janssen
00:15:18
Play 04 Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, eerste deel Anna Simon
00:20:05
Play 05 Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout, laatste deel Anna Simon
00:17:32
Play 06 Humoristen Ans Wink
00:10:17
Play 07 Familie Stastok - De Aankomst Ans Wink
00:11:06
Play 08 Familie Stastok - De Ontvangst Ans Wink
00:16:38
Play 09 Familie Stastok - Hildebrand ziet de stad, en Pieter verstout zich pot te spelen Ans Wink
00:28:14
Play 10 Familie Stastok - Het Diakenhuismannetje vertelt zijn historie Ans Wink
00:37:43
Play 11 Familie Stastok - Er komen menschen op een kopje thee, om verder het avondje te passeeren, eerste deel Ans Wink
00:33:12
Play 12 Familie Stastok - Er komen menschen op een kopje thee, om verder het avondje te passeeren, laatste deel Ans Wink
00:29:06
Play 13 Familie Stastok - Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan, eerste deel Marcel Coenders
00:32:51
Play 14 Familie Stastok - Pieter is waaratje verliefd, en hoe wij uit spelevaren gaan, laatste deel Marcel Coenders
00:30:39
Play 15 Varen en Rijden Anna Simon
00:27:17
Play 16 Genoegens smaken Ans Wink
00:24:47
Play 17 Een Oude Kennis - Hoe warm het was, en hoe ver Carola Janssen
00:17:31
Play 18 Een Oude Kennis - Hoe aardig het was Julie VW
00:13:41
Play 19 Een Oude Kennis - Hoe voortreffelijk zij was Ans Wink
00:16:11
Play 20 Verre Vrienden Julie VW
00:26:06
Play 21 Narede, en Opdracht aan een vriend Julie VW
00:09:54
Play 22 De Familie Kegge - Een treurige inleiding Ans Wink
00:18:15
Play 23 De Familie Kegge - Kennismaking met menschen en dieren, eerste deel Ans Wink
00:27:36
Play 24 De Familie Kegge - Kennismaking met menschen en dieren, laatste deel Ans Wink
00:26:06
Play 25 De Familie Kegge - Een juffertje en een mijnheer Ans Wink
00:24:08
Play 26 De Familie Kegge - Vaderangsten en kinderliefde Marcel Coenders
00:30:55
Play 27 De Familie Kegge - Om te bewijzen dat eenvoudige genoegens ook genoegens zijn, en voorts iets droevigs Marcel Coenders
00:30:17
Play 28 De Familie Kegge - De Grootmoeder Branko Collin
00:11:25
Play 29 De Familie Kegge - Een Concert Marcel Coenders
00:48:13
Play 30 De Familie Kegge - Ochtendbezoek en Avondwandeling Ans Wink
00:30:49
Play 31 De Familie Kegge - Een hoofdstuk, waarmee de auteur ijselijk verlegen is, … Ans Wink
00:28:01
Play 32 De Familie Kegge - Het Hofje. De heer van der Hoogen af Ans Wink
00:35:59
Play 33 De Familie Kegge - Een groote Hans en Adellijke Heer. Besluit Ans Wink
00:20:52
Play 34 's Winters buiten, eerste deel Julie VW
00:19:17
Play 35 's Winters buiten, laatste deel Julie VW
00:18:49
Play 36 Gerrit Witse - Studentenangst Julie VW
00:20:24
Play 37 Gerrit Witse - Oudervreugd Ans Wink
00:13:04
Play 38 Gerrit Witse - Meisjeskwelling Ans Wink
00:30:23
Play 39 Gerrit Witse - Vrienden-hartelijkheid, eerste deel Ans Wink
00:34:35
Play 40 Gerrit Witse - Vrienden-hartelijkheid, laatste deel Ans Wink
00:41:26
Play 41 Gerrit Witse - Dokters lief en leed Ans Wink
00:24:27
Play 42 Bijvoegsel der Derde Uitgave tot de Narede en Opdracht aan een Vriend Julie VW
00:10:15
Play 43 Vooruitgang Marcel Coenders
00:18:02
Play 44 Het Water Marcel Coenders
00:18:15
Play 45 Begraven Marcel Coenders
00:31:31
Play 46 Eene Tentoonstelling van Schilderijen Julie VW
00:31:19
Play 47 De Wind Ans Wink
00:13:48
Play 48 Antwoord op een brief uit Parijs Ans Wink
00:15:47
Play 49 Teun de Jager Marcel Coenders
00:44:59
Play 50 De Veerschipper Anna Simon
00:07:29
Play 51 De Schippersknecht Ans Wink
00:13:57
Play 52 De Barbier Marcel Coenders
00:07:58
Play 53 De Huurkoetsier Marloes Schoonheim
00:08:36
Play 54 Het Noordbrabantsche Meisje Carola Janssen
00:07:35
Play 55 De Limburgsche Voerman Ans Wink
00:10:18
Play 56 De Markensche Visscher Branko Collin
00:08:54
Play 57 De Jager en de Polsdrager Ans Wink
00:10:07
Play 58 De Leidsche Peuëraar Marloes Schoonheim
00:09:35
Play 59 De Noordhollandsche Boerin Ans Wink
00:11:46
Play 60 De Noordhollandsche Boer Ans Wink
00:12:57
Play 61 De Baker Ans Wink
00:09:28
Play 62 Brief van Hildebrand aan Schipper Rietheuvel Anna Simon
00:12:51