Barnaby Rudge (NL)

Charles Dickens (1812 - 1870)
Translated by C. M. Mensing

Barnaby Rudge is, naast Londen en Parijs, een van de twee historische romans van Charles Dickens. Het verhaal behandelt de Gordon oproer uit 1780, een godsdienstig gemotiveerde aanval van protestanten op de Rooms-Katholieken. Dickens beschrijft deze gebeurtenissen aan de hand van het leven van Barnaby Rudge een onschuldige dorpsgek die door de opstandelingen wordt meegesleept in het kwaad. (Introductie door Marcel Coenders)

Genre(s): Literary Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 01 - EEN AVOND IN DE MEIBOOM Marcel Coenders
00:44:02
Play 02 02 - DE VREEMDELING EN DE SLOTENMAKER Marcel Coenders
00:26:52
Play 03 03 - NOG EEN AVONTUUR VAN DE SLOTENMAKER Marcel Coenders
00:23:09
Play 04 04 - GABRIEL VARDEN EN ZIJN HUISGEZIN Marcel Coenders
00:31:41
Play 05 05 - TWEEDE ONTMOETING MET DE GEHEIMZINNIGEN VREEMDELING Marcel Coenders
00:15:39
Play 06 06 - DE SLOTENMAKER ONDERVRAAGT, MAAR WORDT ER NIET VEEL WIJZER DOOR Marcel Coenders
00:31:15
Play 07 07 - JUFFROUW VARDEN EN HAAR LIEFTALLIGE DIENSTMAAGD Marcel Coenders
00:18:24
Play 08 08 - HET GENOOTSCHAP DER RIDDERS-LEERKNAPEN Marcel Coenders
00:27:41
Play 09 09 - EEN NACHTLOOPER KOMT THUIS Marcel Coenders
00:15:46
Play 10 10 - JOHN WILLET KRIJGT EEN LOGEERGAST Marcel Coenders
00:31:28
Play 11 11 - DE GESPANNEN VERWACHTING Marcel Coenders
00:15:37
Play 12 12 - DE BIJEENKOMST OP ONZIJDIG GRONDGEBIED Marcel Coenders
00:28:18
Play 13 13 - EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR Marcel Coenders
00:36:41
Play 14 14 - NOG EEN TE LEUR GESTELDE MINNAAR Marcel Coenders
00:16:48
Play 15 15 - DE VERKLARING TUSSCHEN VADER EN ZOON Marcel Coenders
00:34:49
Play 16 16 - DE GEHEIMZINNIGE VREEMDELING TREEDT WEDER OP Marcel Coenders
00:19:49
Play 17 17 - EEN IJSELIJK AVONTUUR Marcel Coenders
00:29:47
Play 18 18 - DE VREEMDELING VINDT EEN NACHTVERBLIJF Marcel Coenders
00:14:56
Play 19 19 - HET UITSTAPJE NAAR DE MEIBOOM Marcel Coenders
00:25:49
Play 20 20 - EMMA EN DOLLY Marcel Coenders
00:17:36
Play 21 21 - EEN ONAAGENAAM OPONTHOUD EN DE GEVOLGEN DAARVAN Marcel Coenders
00:24:27
Play 22 22 - THUISREIS EN THUISKOMST Marcel Coenders
00:18:49
Play 23 23 - DE LEZER VERNEEMT, WAAR HET MINNEBRIEFJE EN DE BRACELET GEBLEVEN ZIJN Marcel Coenders
00:28:26
Play 24 24 - DE HEER CHESTER VINDT ONVERWACHT EEN NIEUWEN BONDGENOOT Marcel Coenders
00:18:08
Play 25 25 - EEN RAADSELACHTIG AFSCHEIDSBEZOEK Marcel Coenders
00:35:12
Play 26 26 - VRUCHTELOOZE NASPORING Marcel Coenders
00:17:40
Play 27 27 - VERDERE OVERWINNINGEN VAN DE HEER CHESTER Marcel Coenders
00:35:10
Play 28 28 - NOG EEN FORTUINTJE Marcel Coenders
00:16:57
Play 29 29 - DE HEER CHESTER ZET ZIJN BEGONNEN WERK VOORT Marcel Coenders
00:36:07
Play 30 30 - JOHN WILLET, WIEN EEN VINGER GEGEVEN IS, NEEMT DE GEHEELEN HAND Marcel Coenders
00:13:20
Play 31 31 - EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF Marcel Coenders
00:32:42
Play 32 32 - NOG EEN ONGELUKKIG MINNAAR TREKT AF Marcel Coenders
00:20:29
Play 33 33 - EEN STORMACHTIGEN AVOND EN EEN SCHRIKBAREND VERHAAL Marcel Coenders
00:29:19
Play 34 34 - JOHN WILLET NEEMT EEN KLOEK BESLUIT, EN BRENGT HET TOT ZIJN VOLKOMEN GENOEGEN TEN UITVOER Marcel Coenders
00:19:30
Play 35 35 - WIE DE DRIE RUITERS ZIJN Marcel Coenders
00:32:09
Play 36 36 - EENE SAMENSPRAAK NA MIDDERNACHT Marcel Coenders
00:15:05
Play 37 37 - LORD GEORGE'S ZEGEPRALENDE INTOCHT Marcel Coenders
00:19:22
Play 38 38 - EEN ZIELTJE GEWONNEN Marcel Coenders
00:19:24
Play 39 39 - HET EDELE DRIEMANSCHAP Marcel Coenders
00:20:34
Play 40 40 - BERTRAND EN BATON Marcel Coenders
00:17:49
Play 41 41 - DE LASTIGE SJERP Marcel Coenders
00:33:24
Play 42 42 - VREEMD GEDRAG VAN HAREDALE Marcel Coenders
00:16:07
Play 43 43 - DE ONTMOETING IN WESTMINSTERHALL Marcel Coenders
00:35:07
Play 44 44 - WRAAKNEMING VAN EEN AFVALLIGE Marcel Coenders
00:12:24
Play 45 45 - EEN BEZOEK BIJ DE WEDUWE, EN DE GEVOLGEN DAARVAN Marcel Coenders
00:36:57
Play 46 46 - EEN LANDEDELMAN VAN DE OUDEN STEMPEL Marcel Coenders
00:29:55
Play 47 47 - ALWEDER EEN ZIELTJE GEWONNEN Marcel Coenders
00:24:43
Play 48 48 - EERSTE WAPENFEITEN VAN DE GROOTE PROTESTANTSCHE VEREENIGING Marcel Coenders
00:51:18
Play 49 49 - EEN NACHTTOONEEL TEN HUIZE VAN DEN SLOTENMAKER Marcel Coenders
00:28:26
Play 50 50 - VERDERE WAPENFEITEN DER VEREENIGING Marcel Coenders
00:44:37
Play 51 51 - JOHN WILLET KRIJGT MER GASTEN DAN HEM LIEF IS Marcel Coenders
00:20:40
Play 52 52 - EEN NACHTBEZOEK EN EEN BRANDSTICHTING Marcel Coenders
00:28:58
Play 53 53 - EEN VOORTVLUCHTIGE BETRAPT Marcel Coenders
00:30:07
Play 54 54 - TWEE GEKKEN Marcel Coenders
00:18:08
Play 55 55 - TWEE VOGENS GEKNIPT Marcel Coenders
00:36:29
Play 56 56 - DE SCHAKING Marcel Coenders
00:34:24
Play 57 57 - FLEET-MARKET Marcel Coenders
00:16:09
Play 58 58 - DE HELDHAFTIGE LORD MAYOR Marcel Coenders
00:24:16
Play 59 59 - VADER EN ZOON Marcel Coenders
00:31:16
Play 60 60 - HET VERHINDERDE SCHOT Marcel Coenders
00:31:10
Play 61 61 - DE AANVAL OP NEWGATE Marcel Coenders
00:27:56
Play 62 62 - EENE LIEFHEBBERIJ VAN DENNIS Marcel Coenders
00:31:34
Play 63 63 - EEN NACHT BIJ DEN BRANDER Marcel Coenders
00:24:48
Play 64 64 - TWEE OUDE KENNISSEN KOMEN ONVERWACHT OPDAGEN Marcel Coenders
00:45:50
Play 65 65 - DE KRUIK GAAT ZOOLANG TE WATER TOT ZIJ BREEKT Marcel Coenders
00:20:32
Play 66 66 - VRIENDENDIENST VAN DEN SCHERPRECHTER Marcel Coenders
00:36:36
Play 67 67 - DENNIS EN MIGGS BERAMEN EEN PLANNETJE Marcel Coenders
00:22:50
Play 68 68 - WAARIN HET PLANNETJE IN DUIGEN VALT, EN OOK HUGH'S VRIENDEN ZIEN DAT ZIJ BUITEN DE WAARD GEREKEND HEBBEN Marcel Coenders
00:42:35
Play 69 69 - ARME JOE ! Marcel Coenders
00:18:37
Play 70 70 - VADER, MOEDER EN ZOON Marcel Coenders
00:40:41
Play 71 71 - DE TWEE CELGENOOTEN Marcel Coenders
00:22:45
Play 72 72 - DE AFGEZANT UIT NEWGATE Marcel Coenders
00:44:36
Play 73 73 - DE LAATSTE AVOND Marcel Coenders
00:23:50
Play 74 74 - HET LAATSTE OOGENBLIK Marcel Coenders
00:46:48
Play 75 75 - TWEE GELIEVEN HEREENIGD Marcel Coenders
00:20:41
Play 76 76 - NOG TWEE GELIEVEN HEREENIGD EN EEN ONSCHULDIGE GERED Marcel Coenders
00:35:42
Play 77 77 - EENE POGING MISLUKT Marcel Coenders
00:27:13
Play 78 78 - EEN TWEEGEVECHT Marcel Coenders
00:35:14
Play 79 79 - BESLUIT Marcel Coenders
00:28:49