אריה בעל גוף (Arye Ba’al Guf)

חיים נחמן ביאליק Hayyim Nahman BIALIK (1873 - 1934)

אריה "בעל גוף" הוא סיפור קצר מאת חיים נחמן ביאליק והיצירה הראשונה שפרסם בפרוזה. הסיפור התפרסם בהמשכים בכתב העת הספרותי השילוח בשנת 1899. דמותו של אריה מבוססת כנראה על אדם אמיתי שחי בעיר הולדתו ז'יטומיר.

"Arye Ba'al Guf" is a short story by Hayyim Nachman Bialik and the first work he published in prose. The story was published serially in the literary journal Shiloah in 1899. The figure of Arye is probably based on a real person who lived in the city of his birth, Zhytomyr, Ukraine. (Summary by Omri Lernau)

Genre(s): General Fiction

Language: Hebrew

Section Chapter Reader Time
Play 01 אריה בעל גוף פרק א Omri Lernau
00:09:35
Play 02 אריה בעל גוף פרק ב Omri Lernau
00:09:33
Play 03 אריה בעל גוף פרק ג Omri Lernau
00:12:58
Play 04 אריה בעל גוף פרק ד Omri Lernau
00:08:10
Play 05 אריה בעל גוף פרק ה Omri Lernau
00:14:50
Play 06 אריה בעל גוף פרק ו Omri Lernau
00:24:21
Play 07 אריה בעל גוף פרק ז Omri Lernau
00:17:28
Play 08 אריה בעל גוף פרק ח Omri Lernau
00:11:14
Play 09 אריה בעל גוף פרק ט Omri Lernau
00:17:07
Play 10 אריה בעל גוף פרק י Omri Lernau
00:14:32
Play 11 אריה בעל גוף פרקים יא יב Omri Lernau
00:19:45