Ἀπολογία Σωκράτους (The Apology of Socrates in Ancient Greek)

Plato (Πλάτων) (c. 428 BCE - c. 347 BCE)

Ο Πλάτωνας ήταν σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος και συγγραφέας (427 π.Χ. - 347 π.Χ.), ο γνωστότερος μαθητής του Σωκράτη. Ο Πλάτων έγραψε την Απολογία του Σωκράτους, που θεωρείται ως μια σχετικά ακριβής καταγραφή της απολογίας του Σωκράτη στη δίκη που τον καταδίκασε σε θάνατο. (Summary by Wikipedia)

The Apology is Plato's version of the speech delivered by Socrates before the Athenian people in his defence against charges of impiety and of misleading others, which ended in his condemnation and death in 399 BC. It is the earliest and most eloquent expression of what has been termed 'philosophical faith', as that love and search for truth which gives meaning to life and trust in the face of death. (Summary by zaaf)

Genre(s): Classics (Greek & Latin Antiquity), Ancient

Language: Ancient Greek

Section Chapter Reader Time
Play 01 01 - Chapters I - X zaaf
00:24:43
Play 02 02 - Chapters XI - XV zaaf
00:14:26
Play 03 03 - Chapters XVI - XVIII zaaf
00:13:32
Play 04 04 - Chapters XIX - XXIV zaaf
00:15:52
Play 05 05 - Chapters XXV - XXVIII zaaf
00:08:55
Play 06 06 - Chapters XXIX - XXXIII zaaf
00:13:24