Ang Singsing nang Dalagang Marmol

Isabelo de los Reyes (1864 - 1938)
Translated by Carlos B. Raimundo

Ang nobeletang Ang Singsing nang Dalagang Marmol ni Isabelo de los Reyes ay hinggil sa kawal ng himagsikang Pilipino na napaibig sa isang dalaga, at sa digmaang inilapat ang pananagisag sa imahen ng pagmamahal sa kasintahan. Unang nalathala sa Ang Kapatid ng Bayan ang naturang nobeleta noong 1903, bago isinalin sa Espanyol ni Reyes sa El Grito del Pueblo noong 1905. Naglaho ang orihinal na sipi, kaya isinalin ni Carlos B. Raimundo ang teksto mulang Espanyol tungong Tagalog noong 1912. Ipinakilala sa nobela ang isang tauhang mula sa pakikihamok laban sa mga Amerikano noong 23 Abril 1899. Nakilala ng tagapagsalaysay si Koronel Puso na nagkuwento naman hinggil sa naging karanasan sa dalagang may pangalang "Liwayway." Ang kuwento ng nobela, kung gayon, ay hindi tungkol sa tagapagsalaysay, kundi sa nabatid niyang karanasan nang makilala si Koronel Puso. (Summary by WikiFilipino)

Genre(s): Historical Fiction

Language: Tagalog

Section Chapter Reader Time
Play 00 00 - Sa kay Liwayway ng Baliwag April Gonzales
00:03:47
Play 01 01 - Unang kabanata April Gonzales
00:07:20
Play 02 02 - Ikalawang kabanata April Gonzales
00:10:21
Play 03 03 - Ikatlong kabanata April Gonzales
00:16:56
Play 04 04 - Ikaapat na kabanata April Gonzales
00:08:57
Play 05 05 - Ikalimang na kabanata April Gonzales
00:09:17
Play 06 06 - Ikaanim na kabanata April Gonzales
00:04:32
Play 07 07 - Ikapitong kabanata April Gonzales
00:01:49
Play 08 08 - Kay Liwayway April Gonzales
00:01:54