Alleen op de wereld

Hector Malot (1830 - 1907)
Translated by Gerard Keller (1829 - 1899)

Zelden, misschien nooit, las ik een boek, dat zoo rein en eenvoudig en toch zoo boeiend en vol afwisseling is, als dit meesterstuk van Hector Malot, door den schrijver aan zijne dochter Lucie opgedragen en zoo terecht met den Montyon-prijs bekroond.

"Alleen op de wereld" is rijk aan afwisselende gebeurtenissen, maar niet minder rijk aan gevoelvolle en ook spannende tafereelen. Het ademt evenveel menschenkennis als menschenliefde, en zonder dat de schrijver zich tot hoofddoel gesteld heeft de jeugdige lezers te onderwijzen, zullen deze er toch hunne kennis door vermeerderen.

Maar meer nog dan hun hoofd zal hun hart door de lezing winnen. Voor de vorming daarvan vooral verdient dit zeldzaam voortreffelijke boek algemeen gelezen te worden.
(Voorrede van de vertaler)

Genre(s): Action & Adventure Fiction

Language: Dutch

Section Chapter Reader Time
Play 01 1. voorrede / In het dorp Marcel Coenders
00:25:16
Play 02 2. Een pleegvader Marcel Coenders
00:24:13
Play 03 3. De troep van Signor Vitalis Marcel Coenders
00:31:16
Play 04 4. Het ouderlijk huis Marcel Coenders
00:21:18
Play 05 5. Op reis Marcel Coenders
00:17:44
Play 06 6. Mijn eerste optreden Marcel Coenders
00:32:15
Play 07 7. Ik leer lezen Marcel Coenders
00:23:24
Play 08 8. Over berg en dal Marcel Coenders
00:10:45
Play 09 9. Ik ontmoet een reus met zevenmijlslaarzen Marcel Coenders
00:21:51
Play 10 10. Voor den rechter Marcel Coenders
00:32:30
Play 11 11a. Op het schip (deel 1) Marcel Coenders
00:31:17
Play 12 11b. Op het schip (deel 2) Marcel Coenders
00:33:55
Play 13 12. Mijn eerste vriend Marcel Coenders
00:41:33
Play 14 13. De vondeling Marcel Coenders
00:24:13
Play 15 14a. Sneeuw en wolven (deel 1) Marcel Coenders
00:40:13
Play 16 14b. Sneeuw en wolven (deel 2) Marcel Coenders
00:34:26
Play 17 15. Mijnheer Joli-Coeur Marcel Coenders
00:38:01
Play 18 16. Aankomst te Parijs Marcel Coenders
00:24:47
Play 19 17. Een padrone uit de straat Lourcine Marcel Coenders
00:49:50
Play 20 18. De steengroeven van Gentilly Marcel Coenders
00:26:53
Play 21 19. Lize Marcel Coenders
00:35:55
Play 22 20. De tuinman Marcel Coenders
00:23:01
Play 23 21. Het huisgezin wordt opgebroken Marcel Coenders
00:52:28
Play 24 22a. Voorwaarts (deel 1) Marcel Coenders
00:33:47
Play 25 22b. Voorwaarts (deel 2) Marcel Coenders
00:30:10
Play 26 23. een zwarte stad Marcel Coenders
00:40:08
Play 27 24. Opperman Marcel Coenders
00:26:53
Play 28 25. De overstroming Marcel Coenders
00:40:45
Play 29 26. In de zijgang Marcel Coenders
00:44:28
Play 30 27a. De redding (deel 1) Marcel Coenders
00:32:07
Play 31 27b. De redding (deel 2) Marcel Coenders
00:42:06
Play 32 28. Een muziekles Marcel Coenders
00:34:56
Play 33 29a. De koe van den prins (deel 1) Marcel Coenders
00:33:10
Play 34 29b. De koe van den prins (deel 2) Marcel Coenders
00:31:17
Play 35 30. Vrouw Barberin Marcel Coenders
00:46:48
Play 36 31. Het oude en nieuwe gezin Marcel Coenders
00:34:05
Play 37 32. Barberin Marcel Coenders
00:51:15
Play 38 33. Nasporingen Marcel Coenders
00:53:38
Play 39 34. De familie Driscoll Marcel Coenders
00:35:53
Play 40 35. Eert uw vader en uwe moeder Marcel Coenders
00:35:32
Play 41 36. Capi op den slechten weg Marcel Coenders
00:16:53
Play 42 37. De mooie luiers waren bedrog Marcel Coenders
00:17:04
Play 43 38. De oom van Arthur: James Milligan Marcel Coenders
00:16:54
Play 44 39. De kerstnachten Marcel Coenders
00:18:41
Play 45 40a. De angst van Mattia (deel 1) Marcel Coenders
00:33:26
Play 46 40b. De angst van Mattia (deel 2) Marcel Coenders
00:32:54
Play 47 41. Bob Marcel Coenders
00:34:56
Play 48 42. De Zwaan Marcel Coenders
00:32:35
Play 49 43. De mooie luiers hebben waarheid gesproken Marcel Coenders
00:33:43
Play 50 44. Met de mijnen Marcel Coenders
00:37:29