Completed chapters are marked in this color.

Assigned chapters are marked in this color.

5 of 5 (100%) sections assigned

5 of 5 (100%) sections completed

This project has a dedicated proof-listener who will listen to all sections: Kitty

SectionTitleReaderNotesListen UrlStatus
0 Wstęp  blazeiro PL OK
1 Burżuazya a Proletaryat  blazeiro PL OK
2 Proletaryat i Komuniści  blazeiro PL OK
3 Literatura Socyalistyczna i Komunistyczna  blazeiro PL OK
4 Stanowisko komunistów wobec rozmaitych partyi opozycyjnych  blazeiro PL OK